Intenzifikace úpravny vody Březovice

Lokalita

Březovice

Investor

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Termín realizace

07/2014 – 09/2015

Typ výstavby

Vodohospodářské

Rozsah služeb

Výstavba

Úpravna má potenciál stát se hlavním zdrojem pitné vody Hořicka.

Intenzifikace představuje komplexní rekonstrukci technologické linky a s tím související stavební úpravy na stávajících objektech v areálu úpravny vody.

Klíčovou částí byla výstavba nové akumulace upravené vody o objemu 500 m3 a vybudování nové linky kalového hospodářství se strojním odvodněním kalu. Součástí rekonstrukce úpravny bylo i její kompletní vybavení měřením a regulací a řídícím a informačním systémem. Rekonstrukce byla provedena za plného provozu a její nový výkon dosahuje 30 l/s. Úpravna má potenciál stát se v budoucnu hlavním zdrojem pitné vody pro celou oblast Hořicka.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více