Základní škola v Říčanech

Lokalita

Říčany

Investor

Město Říčany

Termín realizace

07/2008 – 07/2010

Typ výstavby

Vzdělávání

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Realizace nového areálu základní školy pro 540 žáků.

Předmětem výstavby bylo celkem 5 pavilonů nové základní školy: vstupní, pavilon učeben pro 1. stupeň, pavilon 2. stupně, specializovaných učeben a laboratoří včetně jejich vybavení, stravovací pavilon s kapacitou 1 500 jídel a tělovýchovný pavilon.

Konstrukční systém stavby byl proveden jako prefabrikovaný skelet se stěnami vyzdívanými z keramických cihel. Střecha je s foliovou krytinou, krov v pavilonu tělovýchovy z dřevěných lepených vazníků. Založení všech objektů je na pilotách s opěrnými železobetonovými monolitickými stěnami.

Součástí projektu bylo i zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s pohybovým handicapem, provedení venkovních inženýrských sítí, zpevněných ploch a sadových úprav.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více