Laserové centrum ELI Beamlines

Lokalita

Dolní Břežany

Investor

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Termín realizace

06/2013 – 10/2015

Typ výstavby

Vzdělávání

Rozsah služeb

Výstavba

Multifunkční centrum s nejvýkonnějším laserovým zařízením na světě.

Komplex laserového centra ELI bude užíván pro nejpokročilejší laserový výzkum svého druhu. Skládá se ze sedmi částí – kancelářské budovy pro 300 pracovníků, polyfunkční budovy (kavárna, přednáškový sál pro 150 posluchačů, knihovna atd.), vstupního atria, laboratorní budovy, laserové budovy, objektu technologie chlazení a hospodářství technických plynů.

Technicky nejnáročnější částí stavby je budova pro laserové technologie s experimentálními halami, která zaujímá plochu větší než fotbalové hřiště. Pro splnění požadavků na ochranu před působením vibrací a pro odstínění elektromagnetického a ionizujícího záření jsou nosné stěny a stropy uvnitř i po obvodu objektu laserové haly až 1,6 m silné. Monolitická konstrukce je zhotovena z betonu s garantovanou minimální objemovou hmotností a je odolná proti průsaku vody. Stavba je založena více než osm metrů pod povrchem a dosahuje do výšky zhruba 15 m nad terénem. Velké nároky jsou kladeny také na udržování optimálních parametrů vnitřního prostředí. Z velké části se jedná o čisté prostory s omezeným počtem částic ve vznosu, kontrolovanou teplotou, vlhkostí a přetlakem, a se vstupy přes přechodové komory. Součástí realizace byly i rozsáhlé parkové úpravy, které společně s projekty dopravní infrastruktury a nových povrchů významně zlepšily kvalitu veřejného prostoru.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více