Fakulta architektury – ČVUT v Praze

Lokalita

Praha

Investor

České vysoké učení technické v Praze

Termín realizace

11/2010

Typ výstavby

Vzdělávání

Rozsah služeb

Výstavba

Univerzální prostor pro vysokoškolskou výuku technických oborů.

Objekt sestává z hlavní hmoty půdorysného tvaru L velikosti cca 60/60 m, z níž vybíhají tři kvádry poslucháren. Budova má osm nadzemních a tři podzemní podlaží.

Nadzemní podlaží jsou vertikálně propojena třemi atrii a prosvětlována prosklenou střechou. Podzemní podlaží jsou převážně určena pro parkování, v části jsou umístěny technická a hospodářská zázemí, občerstvení, planografie a sochařský ateliér. V přízemí se nachází hlavní vstup s recepcí, komunikační prostory, haly, studijní oddělení, centrální šatny a přednáškové sály s kapacitou od 80 do 300 posluchačů. V dalších podlažích jsou pracovny pedagogů, učebny, ateliéry a jiné výukové a speciální prostory. Kolem atrií spojují tyto místnosti ochozy a chodby. Uprostřed dispozic jsou navrženy sanitární zařízení, respiria a zasedací místnosti. V druhém nadzemním podlaží je provedeno napojení na sousední budovu fakulty stavební.

Objekt je založen na pilotách. Nosnou konstrukci tvoří železobeton a výplňové zdivo. Střechy jsou ploché. Fasáda je kombinací betonových předsunutých stěn, lícového zdiva a plechového systému Prefa.