Fakulta informatiky a managementu – Univerzita Hradec Králové

Lokalita

Hradec Králové

Investor

Univerzita Hradec Králové

Termín realizace

04/2006 – 06/2008

Typ výstavby

Vzdělávání

Rozsah služeb

Výstavba

Budova fakulty je inspirována architekturou Gočárových staveb předválečného období.

Objekt je čtyřpodlažní, obdélníkového půdorysu s vnitřním atriem. Nosný systém tvoří bezprůvlakový ocelobetonový skelet s modulovou sítí sloupů. Obvodový plášť je realizován jako zavěšená fasáda v tradiční cihelné technologii.

Vnitřní atrium elegantně řeší nejen problematiku osvětlení vnitřní části, ale i větrání přilehlých prostor. Uvnitř atria se nachází doplňková respiriální plocha v podobě lávky, která je tvořena přiznanou ocelovou nosnou konstrukcí a skleněnou podlahou. Propojení jednotlivých podlaží je zajištěno dvěma hlavními komunikačními uzly – schodišti s osobními výtahy, dvěma požárními schodišti a nákladním výtahem.

V objektu se nachází pracoviště děkanátu a jednotlivých kateder, výukové prostory, aula, počítačové laboratoře a technické zázemí objektu. Celý areál je bezbariérový.