Studijní a vědecká knihovna

Lokalita

Hradec Králové

Investor

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Termín realizace

09/2004 – 08/2008

Typ výstavby

Vzdělávání

Rozsah služeb

Výstavba

Místo s neopakovatelnou atmosférou, kde si můžete půjčit knihu, načerpat informace a setkat se s přáteli.

Knihovna stojí na půdorysném tvaru písmena X. Skelet budovy včetně pláště je litý pohledový železobeton. Vnitřní příčky jsou zděné a sádrokartonové. Plášť je perforován kulatými okny umístěnými ve dvou parapetních výškách. Velká prosklení na koncích ramen zakončují a osvětlují hlavní knihovnické prostory. Prosvětlení studoven v posledním patře zajišťují střešní světlíky.

V pěti nadzemních podlažích se nachází sklady knih, internetový klub, hromadné i osobní studovny, volné výběry knih a časopisů, ale také přednáškový a výstavní sál a kavárna. Architektonicky zajímavě je řešen hlavní schodišťový prostor umístěný ve středu “X”, který vedle výtahů a dalších schodišť umožňuje volnou vzdušnou komunikaci mezi jednotlivými patry objektu a současně je středem komunikace mezi jednotlivými “křídly” písmena X.

Parkování je umožněno v podzemním podlaží nebo v otevřených stáních zastřešených rastrem sítí porostlých zelení. Součástí díla byly veškeré inženýrské sítě, vnitřní technologie včetně vlastní trafostanice.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více