Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Lokalita

Praha

Investor

České vysoké učení technické v Praze

Termín realizace

11/2014 – 11/2016

Typ výstavby

Vzdělávání

Rozsah služeb

Výstavba

Nové sídlo vysokoškolského ústavu ČVUT sdružuje excelentní vědu napříč informatickými obory.

Budova se stane sídlem CIIRC, Rektorátu univerzity, několik kateder Fakulty elektrotechnické a části Výpočetního a informačního centra ČVUT.

Univerzitní objekt sestává ze dvou částí, vzájemně propojených ve třech úrovních. Novostavby budovy A o deseti nadzemních a třech podzemních podlažích a budovy B (původní Technické menzy), která byla půdorysně rozšířena a přestavěna na objekt se sedmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

V podzemí budovy A je umístěn plně automatický parkovací zakladač s kapacitou 188 míst. Pod přistaveným traktem budovy B se nachází parkoviště pro 23 automobilů. V komplexu jsou umístěny vědecké pracovny, laboratoře a inkubátor, přednáškové a prezentační prostory, učebny a stravovací menza.

Zajímavostí při založení budovy A bylo použití milánských stěn do hloubky cca 17 m, základy budovy B byly zesíleny tryskovou injektáží. Nosná konstrukce podzemních podlaží budovy A a nová konstrukce budovy B je železobetonová monolitická. Nadzemní podlaží budovy A jsou tvořeny ocelovou montovanou konstrukcí s probetonovanými sloupy a železobetonovými stropy. Stávající konstrukce budovy B byly zesíleny, mimo jiné, pomocí uhlíkových lamel.

Použito bylo několik druhů fasádních systémů. Na budově B je nově předsazená prosklená terčová fasáda. U budovy A byl od 5. NP použit princip dvojité fasády, jejíž vnější vrstvu tvoří izolační membránová folie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen).

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více