Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice

Lokalita

Pardubice

Investor

Univerzita Pardubice

Termín realizace

10/2005 – 04/2008

Typ výstavby

Vzdělávání

Rozsah služeb

Výstavba

Univerzitní areál pro výuku až 1 800 studentů a vědecko-výzkumnou činnost.

Objekt fakulty je novostavba tří, průhledovými mosty, propojených budov. Páteřní dvoupodlažní objekt obsahuje centrální vstupní halu, děkanát, seminární a přednáškové místnosti, občerstvení a technické zázemí.

V navazujících šestipodlažních objektech jsou umístěny výukové a výzkumné laboratoře a pracovny, technické zázemí a dekontaminační nádrže. Objekty prosvětlují venkovní atria umístěná uvnitř jejich dispozicie. Všechny tři objekty jsou propojeny v 1.PP technickými provozy.

Konstrukce objektů je železobetonový monolitický skelet, kombinující nosné ocelové a žlb. sloupy s monolitickými stropy s průvlaky.

Tělovýchovná zařízení sestávají ze dvou nadzemních objektů. Větší z nich obsahuje dvě propojitelné tělocvičny o plochách 1 056 m2 a 660 m2. Konstrukce je železobetonová monolitická se zastřešením provedeným na ocelových příhradových vaznících. Nižší objekt v sobě ukrývá pracovny pedagogů, šatny a sociální a technické zázemí.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více