Výstavba dětského kardiocentra a přístavba diagnostického centra

Lokalita

Bratislava

Investor

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

Termín realizace

06/2017 – 03/2020

Typ výstavby

Zdravotní péče

Rozsah služeb

Výstavba

Špičkové lékařské pracoviště v Bratislavě.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb je jediným specializovaným zdravotnickým zařízením na Slovensku, které poskytuje komplexní péči v oblasti kardiovaskulární medicíny pacientům všech věkových kategorií. Díky vynaložené investici se Dětské kardiocentrum přesunulo z doposud pronajímaných prostor Dětské fakultní nemocnice a společně s Diagnostickým centrem získalo moderní prostory vybavené nejnovějšími technologiemi a splňující nejvyšší světové standardy.

V objektu Dětského kardiocentra vznikly dva kardiochirurgické sály, jeden hybridní katetrizační sál, 60 míst v lůžkové části a hotelové ubytování pro rodiče dětských pacientů s kapacitou 18 lůžek. V rámci přístavby Diagnostického centra je k dispozici pět ambulancí, tři sály a lůžková část s kapacitou 34 lůžek. Součástí nově vybudovaného komplexu je rovněž heliport a dvoupodlažní parkovací dům se 196 stáními a 73 parkovacími místy na zrekonstruovaném parkovišti.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více