Výstavba dětského kardiocentra a přístavba diagnostického centra

Lokalita

Bratislava

Investor

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

Termín realizace

05/2017 – 05/2019

Typ výstavby

Zdravotní péče

Rozsah služeb

Výstavba

Špičkové lékařské pracoviště v Bratislavě.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb je jediným specializovaným zdravotnickým zařízením na Slovensku, které poskytuje komplexní péči v oblasti kardiovaskulární medicíny pacientům všech věkových kategorií. Díky vynaložené investici se Dětské kardiocentrum přesune z doposud pronajímaných prostor Dětské fakultní nemocnice a společně s Diagnostickým centrem získá moderní prostory vybavené nejnovějšími technologiemi a splňující nejvyšší světové standardy.

V objektu Dětského kardiocentra vzniknou dva kardiochirurgické sály, jeden hybridní katetrizační sál, 60 míst v lůžkové části a hotelové ubytování pro rodiče dětských pacientů s kapacitou 18 lůžek. V rámci přístavby Diagnostického centra bude k dispozici pět ambulancí, tři RTG katetrizační sály a lůžková část s kapacitou 34 lůžek. Součástí nově vybudovaného komplexu bude rovněž heliport a dvoupodlažní parkovací dům s 279 stáními a 44 parkovacími místy na zrekonstruovaném parkovišti.