Poliklinika Budějovická – objekt Epsilon

Lokalita

Praha

Investor

Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.

Termín realizace

07/2016 – 05/2018

Typ výstavby

Zdravotní péče

Rozsah služeb

Výstavba, Výroba a montáž prefabrikované konstrukce

Rekonstrukce a dostavba zdravotnického pavilonu a parkovacího domu.

Zdravotnicko-administrativní objekt EPSILON v areálu Polikliniky Budějovická prošel kompletní rekonstrukcí. Její součástí byly stavební úpravy ve stávajících nadzemních podlažích 1-3, dostavba 3. a nástavba 4-8. podlaží.

Konstrukčně se jedná o montovaný železobetonový skelet, doplněný atypickými prefabrikovanými nebo monolitickými dílci. Nosnou konstrukci nástavby tvoří prefabrikovaný skelet, dodaný naší vlastní divizí prefabrikovaných konstrukcí, doplněný o vyzdívky a stropní panely Spiroll. Na celém objektu byla instalována nová plastová okna a kontaktní zateplovací systém.

Parkovací dům je třípodlažní novostavba o podlahové ploše 5 632 m2. Objekt je založen na monolitických patkách s prefa kalichy. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný skelet s vyzdívkami a stropními panely Spiroll. Na opláštění je použita zámečnická konstrukce s výplněmi z tahokovu.

Poliklinika Budějovická
Poliklinika Budějovická
Poliklinika Budějovická