Nemocnice Náchod – vstupní pavilon

Lokalita

Náchod

Investor

Všeobecná nemocnice Náchod

Termín realizace

11/2000 – 01/2003

Typ výstavby

Zdravotní péče

Rozsah služeb

Výstavba

Vstupní pavilon je čtyřpodlažní stavba oválného tvaru s plochou střechou. Nosná konstrukce objektu je řešena jako železobetonový skelet s kruhovými a čtvercovými sloupy. Na střeše pavilonu je zřízena konstrukce heliportu se vzletovou a dosedací plochou z betonové desky a bezpečnostní plochou z ocelové konstrukce. Komunikační propojení mezi heliportem a vstupním prostorem výtahu na střeše ARO zajišťuje spojovací rampa.

Stavba ambulantního pavilonu je propojena s pavilonem ARO spojovacím koridorem, který je tvořen ocelovou konstrukcí a „polykarbonátovými tubusy“. V pavilonu je umístěno 9 ambulantních odborných lékařských pracovišť, obslužné provozy, lékárna a recepce. Každé oddělení je tvořeno čekárnou, případně přípravnou a vyšetřovnami. Budova pavilonu je vybavena veškerými technickými rozvody včetně klimatizace, rozvody medicinálních plynů a rozvodem potrubní pošty. V projektu jsou zahrnuty i stavební úpravy pavilonu RTG a venkovní úpravy.