Domov důchodců v Lanškrouně

Lokalita

Lanškroun

Investor

Město Lanškroun

Termín realizace

09/2004 – 12/2006

Typ výstavby

Zdravotní péče

Rozsah služeb

Výstavba

Novostavba je tvořena dvěma nepravidelnými dilatačními segmenty ve tvaru „hokejky“. Oba celky mají 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží částečně zapuštěné do terénu.

Objekt je založen na železobetonové desce. Konstrukční systém je zčásti železobetonový monolitický skelet s vyzdívkami a zčásti tvoří nosné prvky zdivo a panelové stropy. Střešní konstrukci představují dřevěné vazníky s krytinou z PVC fólie. Fasáda je provedena ze silikátové probarvené omítky.

Kapacita domova je 75 lůžek + 8 lůžek v denním stacionáři. Každé ze tří podlaží obsahuje sesternu a je barevně odlišeno pro lepší orientaci. Zázemí představuje moderní kuchyň, jídelna, prádelna, rehabilitace, vodoléčba, elektroléčba, tělocvična, ordinace lékaře, bufet, knihovna, společenská místnost a dokonce i kaple. Objekt je vybaven dvěma schodišti, lůžkovým, osobním a jídelním výtahem. Součástí díla bylo i zhotovení venkovních komunikací, parkoviště a sadových úprav.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více