Nemocnice Svitavy

Lokalita

Svitavy

Investor

Nemocnice ve Svitavách

Termín realizace

10/2001 – 01/2005

Typ výstavby

Zdravotní péče

Rozsah služeb

Výstavba

Pavilon akutní medicíny Nemocnice ve Svitavách zahrnuje základní provozy a komplementy; jedná se především o operační sály a centrální sterilizaci, lůžka intenzivní péče a ARO, provoz ambulancí a zákrokových sálů, oddělení klinické biochemie – laboratoře. V neposlední řadě pavilon tvoří i vstupní objekt celé nemocnice s hlavní halou. Budova je propojena ve všech podlažích s lůžkovými odděleními a se stanovištěm záchranné služby. Celý areál je velmi stísněný, proto je pavilon řešen jako monoblok.

Konstrukce objektu je tvořena monolitickým skeletem s cihelným vyzdívaným obvodovým pláštěm. Budova je založena na pilotových základech. Většina prostor je větrána nuceně vzduchotechnicky s požadovanou třídou čistoty. Operační sály jsou řešeny jako vestavné kovové buňky do konstrukce skeletu.