Nemocnice Hořovice – chirurgický komplement

Lokalita

Hořovice

Investor

Nemocnice Hořovice

Termín realizace

08/2001 – 12/2004

Typ výstavby

Zdravotní péče

Rozsah služeb

Výstavba

Novostavba chirurgického pavilonu je napojena na stávající hlavní budovu třípatrovým, proskleným krčkem. Objekt má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. Skelet budovy, včetně obvodových stěn, je železobetonový monolit. Vnitřní příčky jsou z důvodů případné variability sádrokartonové. Na fasádu objektu byl zvolen kontaktní zateplovací systém v kombinaci s provětrávanou fasádou s cembonitovým obkladem na obloukovém přístavku. V něm se nachází veškerý vertikální komunikační prostor pavilonu (schodiště, výtahy).

Architektonicky zajímavě je řešen schodišťový prostor, který kombinuje volnou vzdušnou dispozici v návaznosti na obvodový plášť s ozubenými, schodišťovými rameny. V novém pavilonu své místo nalezly provozy centrální sterilizace, oddělení RTG, ARO a jednotka intenzívní péče, operační sály a nezbytné technické zázemí. Součástí díla byly také všechny zdravotnické technologie a vybudování dalších stavebních objektů: heliportu, nového energocentra, rekonstrukce trafostanice a veškerých inženýrských sítí.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více