Nemocnice Ústí nad Orlicí – rekonstrukce a dostavba

Lokalita

Ústí nad Orlicí

Investor

Nemocnice v Ústí nad Orlicí

Termín realizace

11/2001 – 09/2005

Typ výstavby

Zdravotní péče

Rozsah služeb

Výstavba

Kromě rekonstrukce původních prostor byly provedeny dvě nástavby a propojení objektů chirurgických oborů a budovy ARO prodloužením spojovacích chodeb a montáží dvou výtahů. Rekonstrukce se týkala především přestavby vnitřních příček, oken a fasády. Nové objekty jsou řešeny jako ocelová konstrukce doplněná výplňovým zdivem. V rámci projektu byly nainstalovány nové rozvody EI, ZTI, medicinálních plynů a vzduchotechniky.

Výrazná pozornost byla věnována barevnému řešení všech prostor. V pavilonu se nachází centrální sterilizace, oddělení ARO, JIP interních oborů, oddělení chirurgie, gynekologie s porodnicí a urologie s lůžkovými částmi, radiodiagnostické pracoviště a pokoje pro lékaře a primáře. K pokojům pro pacienty přiléhá vlastní sociální zázemí. Veškeré stavební práce probíhaly většinou za plného provozu nemocnice.

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více