Začíná výstavba Sanatoria Pálava

V pondělí 13. listopadu 2023 představitelé Jihomoravského kraje společně se zhotovitelem společností Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl symbolicky podepsali zahájení stavby sanatoria pro léčebně rehabilitační péči pacientů stabilizovaných po těžkých a kritických stavech.

Tento krok přichází po více než patnáctiletém procesu plánování a příprav a představuje milník v rozvoji zdravotnické infrastruktury v kraji.

„Je to unikátní stavba v rámci celé České republiky a v Jihomoravském kraji se jedná o jednu z největších investic za poslední dobu. Oproti původním předpokladům jsme dokonce stavbu vysoutěžili o 200 milionů korun levněji. Když získáme dotaci z Národního plánu obnovy, ušetříme dalších 289 milionů korun,“ řekl hejtman Jan Grolich.

Odborný léčebný ústav Pasohlávky nabídne 210 lůžek. Cílem je, aby se Sanatorium Pálava stalo klíčovou institucí pro pacienty stabilizované po těžkých a kritických stavech, jako jsou těžké úrazy, úrazy hlavy a páteře, mozkové příhody a operace velkých kloubů.
„Sanatorium Pálava vyplní mezeru v poskytování následné léčebně rehabilitační péče a pomůže tak podpořit stávající systém rehabilitace na celostátní úrovni. Dnes například čekají pacienti na přijetí v Kladrubech nebo Hrabyni až několik měsíců a spousta z nich se tam z kapacitních důvodů ani nedostane,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Nespornou výhodou je možnost využívat příznivých účinků zdroje léčivé vody. Jedná se o vodu přírodní, termální a silně mineralizovanou, která má blahodárný vliv na pohybový aparát,“ podotkl radní pro zdravotnictví Karel Podzimek.

Vítězem veřejné soutěže na realizaci se stala Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl, která má dva společníky.

„Staveniště převezmeme a zemní práce spočívající v úpravě terénu po provedeném archeologickém průzkumu a jeho přípravě pro založení stavby zahájíme do konce listopadu,“ přiblížil začátek prací Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s. a doplnil: „Dokončení a předání stavby pak předpokládáme v průběhu podzimu 2025.“

Výstavba Sanatoria Pálava bude probíhat v režimu Design & Build, která se Jihomoravskému kraji při zadávání veřejných zakázek osvědčila. „Od Jihomoravského kraje jsme obdrželi dokumentaci pro stavební povolení a společně s partnerem ve sdružení, společností SPIE Stangl Technik spol. s r.o., zpracujeme dokumentaci pro provedení stavby a zajistíme vlastní realizaci projektu. V nejbližších dnech zahájíme přípravu virtuálního modelu nového sanatoria s využitím metodiky BIM (Building Information Management). Ta pracuje s digitálními informačními modely stavby a umožňuje efektivní navrhování, výstavbu a v neposlední řadě provozování budovy. Navazujeme tak spolu s investorem na úspěšné nasazení této metodiky na projektu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy,“ uzavřel Pokorný.

Společnost Thermal Pasohlávky a.s, jejímž úkolem bylo najít vhodné využití pozemků u obce Pasohlávky v podobě lázeňského komplexu či jiného zdravotnického zařízení byla založena v roce 2007. O osm let později se začalo pracovat na projektové dokumentaci Odborného léčebného ústavu – Sanatorium Pálava jako zařízení pro poskytování následné zdravotní péče. První projektová dokumentace pro územní rozhodnutí byla hotová na konci roku 2016.

„Po dvouletém archeologickém průzkumu byl projekt již nachystán k vypsání soutěže na zhotovitele stavby, ale bohužel ho přerušila pandemie covid-19. Z důvodu eliminace časového zdržení projektu bylo přistoupeno k pokračování projekčních prací vedoucích k získání stavebního povolení, na základě kterého byl letos projekt znovu připraven k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby,“ vysvětlil radní pro investice Vladimír Šmerda.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více