Začíná výstavba nové tramvajové vozovny v Praze

Praha, 7. září 2022 – Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes zahájil výstavbu vozovny Hloubětín. Hlavní částí stavby bude hala pro odstavování a opravu tramvají, přestavbou a modernizací nicméně projde naprostá většina areálu. Praha díky tomu po 73 letech dostane úplně novou, kapacitnější vozovnu s nejmodernějším vybavením. Postaví ji firmy VCES a Chládek a Tintěra ve sdružení „Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín“. Výstavba potrvá bezmála dva roky a dva měsíce, DPP její zprovoznění očekává ve druhé polovině října 2024.

„Městská část Praha 9 se v lokalitě Hloubětína dynamicky rozvíjí z hlediska bytové i administrativní výstavby v plochách někdejších průmyslových závodů podél ulic Kolbenovy a Poděbradské, význam tramvajové dopravy a počet cestujících zde roste. Výstavba nové vozovny právě zde je tak nejen zajištěním nezbytného zázemí pro DPP, ale také současně benefitem pro městskou část zajišťujícím garanci trvalé spolehlivosti tramvajové dopravy v intenzivně se rozvíjející části města,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Výstavbu nové vozovny Hloubětín, její první etapu, jsme zahájili na začátku listopadu 2020, kdy jsme začali stavět energocentrum, které jsme loni v říjnu uvedli do provozu. Dnes začínáme výstavbu hlavní části vozovny, nicméně následující zhruba tři měsíce budou ještě ve znamení bourání,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Nová vozovna Hloubětín bude vybavena moderními technologiemi s výrazně nižší spotřebou elektřiny a šetrnějšími k životnímu prostředí. Na části střechy haly necháme osadit fotovoltaické panely, které budou elektrickou energií zásobovat celý areál včetně klimatizace samotné haly. V Hloubětíně budeme zadržovat dešťovou vodu a využívat ji na mytí tramvají, na vytápění areálu budeme používat tepelná čerpadla a sálavé panely místo klasických radiátorů, osvětlení haly i dalších objektů bude pouze na bázi LED technologie. Novou vozovnou v neposlední řadě zlepšíme pracovní podmínky řadě našich zaměstnanců.“

„Nová vozovna Hloubětín je nejrozsáhlejší stavební zakázkou v pražské tramvajové síti minimálně za uplynulých 30 let. Její příprava byla komplikovaná, ale díky profesionálnímu přístupu kolegů z DPP se podařilo stavbu zahájit tak, aby byla dokončena ještě před zimní sezónou 2024/2025. To je významné zejména z hlediska provádění plánované údržby a mimořádných oprav tramvají, které je v době absence vozovny nutné provádět logisticky významně komplikovanějšími způsoby,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Realizace projektu výstavby nové vozovny v Hloubětíně pro Dopravní podnik hl. m. Prahy představuje pro společnost splnění jednoho ze strategických cílů – prosadit se v segmentu dopravních staveb. Věříme, že se zkušenostmi, kterými disponuje naše mateřská skupina Bouygues, a ve spolupráci s naším partnerem ve sdružení, společností Chládek a Tintěra, Pardubice bezezbytku naplníme očekávání investora. Včera jsme převzali staveniště a v nejbližších dnech zahájíme první fázi stavebních prací, a to demolici většiny zbývajících provozních objektů. Od listopadu již započnou práce na ‚srdci’ vozovny – hale odstavů a údržby tramvají. Zároveň s tím bude probíhat výstavba inženýrských sítí v areálu vozovny, jehož rozloha činí 6 hektarů. Na červenec 2023 je plánováno zahájení montáže kolejí, které bude provádět společnost Chládek a Tintěra, Pardubice. Kolejnic bude položeno celkem 2666 metrů. Po celou dobu výstavby, která bude trvat 773 dnů, musíme zachovat trvalý provoz pro tramvaje, které budou zajíždět na pravidelnou údržbu do objektu soustruhu,“ uzavřel za Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín Zdeněk Pokorný, předseda představenstva a generální ředitel VCES a.s.

Hlavní částí stavby nové vozovny Hloubětín bude nová hala, která bude mít dvě části: deponovací s kapacitou až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů (odpovídající typu 15T) a opravárenskou se šesti stanovišti s kapacitou až 12 vozidel. DPP ji vybaví nejnovější technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zredukuje prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení.

Kromě nové haly DPP v areálu vozovny Hloubětín postaví další dvě budovy pro podnikové provozy, konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily DPP. Modernizací projde také stávající hala denního ošetření, která dostane novou fasádu a DPP v ní nechá kompletně vyměnit vnitřní vybavení. Dostane nové koleje, lávky i novou moderní myčku, která bude umět využívat dešťovou vodu. Přestavbou projdou také všechny komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně v areálu vozovny.

Předpokládané celkové náklady na výstavbu nové vozovny Hloubětín jsou téměř 1,9 miliardy korun, což zahrnuje už doposud zrealizované práce, jako je příprava projektu, bourání staré deponovací haly, odvoz sutin a výstavbu první etapy, tj. nového energocentra. Předpokládané stavební náklady na nynější hlavní fázi výstavby 2–4. etapy činí 1,354 miliardy korun.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více