Úpravna vody v Pístech navýšila svoji kapacitu

Symbolické přestřižení pásky ukončilo ve čtvrtek 16. července realizaci projektu intenzifikace úpravny vody v Pístech, který patří k nejvýznamnějším investicím poslední doby do vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk.

Úpravna vody v Pístech, která byla do provozu uvedena v roce 1993, zásobuje pitnou vodou nejen desítku obcí západně od Nymburka, ale také nymburskou sladovnu a průmyslovou zónu. Vedle toho zajišťuje rezervovanou kapacitu 250 m3/den pro Český Brod a také rezervu pro zásobování Nymburka v případě havárie úpravny vody Poděbrady. „Před intenzifikací úpravny a prameniště jsme mohli odebírat 31,7 l/s, což jsme plně využívali,“ uvedl při slavnostním předání stavby předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Miloš Petera. „Po vybudování tří nových vrtů a změně technologie úpravy vody jsme nyní schopni do vodárenské sítě dodávat 50 l/s,“ doplnil Petera.

Celkové náklady projektu dosáhly výše 142,715 mil. Kč. Náklady na stavební práce a dodávku technologie úpravny vody představovaly částku 114,262 mil. Kč a na intenzifikaci prameniště 28,453 mil. Kč. Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. získala dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 80 mil. Kč, zbývající část nákladů potom uhradila z vlastních zdrojů.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Technický dozor investora zajišťovala společnost REALSTAV MB s.r.o. Pro realizaci stavebních prací a dodávku technologie bylo vybráno sdružení „Společnost ÚV Písty“ reprezentované společnostmi VCES a.s., Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o. a EUROVIA CS a.s. „Stavba probíhala za plného provozu úpravny,“ přiblížil průběh výstavby Pavel Chalupa, výrobní ředitel společnosti VCES a.s. „V rámci intenzifikace úpravny vody jsme osadili nové tlakové filtry a rekonstruovali stávající otevřené filtry, kdy jsme vytěžili a vyměnili 600 m3 písku. Šest stávajících vrtů surové vody prošlo sanací a bylo vystrojeno novou čerpací technikou a měřením základních ukazatelů. Zároveň bylo prameniště rozšířeno o tři nové vrty s hloubkou provedení 15 m. Jednotlivé bodové zdroje surové vody jsme propojili s úpravnou vody 1 800 m nových výtlačných řadů,“ uzavřel Chalupa.

Součástí projektu, který byl zahájen v listopadu 2018, bylo také zateplení budovy úpravny, výměna oken, elektroinstalace a změna vytápění, kdy byl kotel na tuhá paliva nahrazen tepelným čerpadlem voda-voda. Sdružení zhotovitelů předalo dílo zástupcům investora na konci června 2020. Stavba má za sebou také předkolaudační prohlídku a nyní ji čeká dvanáctiměsíční zkušební provoz.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více