Vodovody a kanalizace Hradec Králové zahájily významné investiční akce obnovy vodárenského majetku

Obnova přívodního řadu z úpravny vody na Orlici do novohradeckých vodojemů a zvýšení akumulace vodojemu v Bohuslavicích. To jsou další dvě významné investiční akce společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., do kterých se společnost pustila, stejně jako dříve do rozsáhlé rekonstrukce a modernizace úpravny vody Orlice.

Obě akce byly v úterý 26. dubna 2022 slavnostně zahájeny za účasti primátora města Hradec Králové Alexandra Hrabálka, členů vedení vlastnické společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatele Královéhradecká provozní, a.s., zástupců zhotovitelských firem a dalších hostů.

„Jedná se o další akce společnosti VAK, které zabezpečí dostatečné množství vody pro občany Hradce Králové. Vedení města samozřejmě tyto snahy vítá. Jsou nezbytné právě v době, kdy v důsledku hrozícího sucha může dojít k nedostatku pitné vody a tyto investiční akce mají za cíl dostatečným způsobem zásobovat vodojemy na Novém Hradci Králové. Totéž platí i pro vodojem v Bohuslavicích, vzhledem k tomu, že vodovodní soustava v našem městě je napojena na rozsáhlou síť vodovodních řádů zabezpečujících zásobování vodou ve značné části Královéhradeckého i Pardubického kraje,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek.

„Na investiční akce obnovy vodárenského majetku využíváme dotací z Ministerstva zemědělství ČR. Rekonstrukce považuji za nutné, protože nejstarší části Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ) jsou staré 60 let. Zaměřujeme se i na zvyšování kapacit zařízení, jako jsou úpravna vody a vodojemy. Cílem těchto projektů je zajištění dostatku pitné vody pro stovky tisíc obyvatel našeho regionu,” řekl na místě Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

„Hradecká voda je velmi kvalitní a splňuje všechny podmínky, které nám určuje národní legislativa. Jako provozovatel zodpovídáme za kvalitu pitné vody a zajištění dodávek pro více než 170 tisíc zásobovaných obyvatel. Tyto investiční akce nám pomohou dále zlepšit již dnes vysoký standard dodávek vody všem našim zákazníkům,“ doplnil Jakub Hanzl, generální ředitel společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

V rámci rekonstrukce vodojemu v Bohuslavicích nad Metují dojde k výstavbě další zcela nové akumulační nádrže o objemu 500 m3, čímž se podstatně zvýší jeho kapacita. V současné době vodojem disponuje stávající nádrží o objemu 1000 m3. „Společně s výstavbou nového vodojemu proběhnou stavební úpravy tohoto objektu, a to v podobě nového střešního pláště, fasády, stavební elektroinstalace a zdravotně technické instalace“, uvedl Tomáš Kouba, obchodní manažer společnosti VCES a.s., která byla vybrána jako zhotovitel tohoto projektu. „Dojde také ke kompletní výměně a modernizaci strojní a elektrotechnologické části, měření, regulace a přenosů dat do dispečerského centra v Hradci Králové. Celý objekt bude z důvodu zajištění absolutní bezpečnosti zásobení pitnou vodou vybaven novým elektronickým zabezpečovacím systémem“, doplnil výčet prací Jiří Šolc.

Vodojem v Bohuslavicích je v provozu od roku 1992 a pitnou vodou zásobuje 16 obcí na hranici okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Současně je dělícím prvkem mezi náchodskou a královéhradeckou částí vodárenské soustavy. Celkové náklady na tuto stavbu činí 72,3 mil. Kč, z toho 50,6 mil. Kč (70 %) bude financováno z dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR. Dokončena bude do června 2023.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více