Vodovod a kanalizace Chrudim

Klíčové části prošly rozsáhlou rekonstrukcí

Přestřižením pamětní stuhy, kterého se v pátek 19. ledna ujali zástupci společností Vodovody a kanalizace Chrudim, Vodárenské společnosti Chrudim, města Chrudim a zhotovitelů, byla symbolicky ukončena rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků v Chrudimi.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků byla vyvolána připravovanou rekonstrukcí povrchu vozovky těchto komunikací. Majitel sítí, Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., společně s provozovatelem, Vodárenskou společností Chrudim, a.s., vyhodnotili stav vodárenské infrastruktury v daném čase jako celkem dobrý, kdy výrazné poruchy byly identifikovány pouze v části ulice Obce Ležáků. „Nebylo však možné zaručit, že provoz bude bezporuchový a nebude nutné zasahovat do rekonstruované vozovky,“ uvedl předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Jan Čechlovský. „V návaznosti na tuto skutečnost bylo přijato rozhodnutí, že vodovod a kanalizace budou rekonstruovány v celém úseku obou komunikací“, doplnil Čechlovský.

Náklady na stavební část rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě dosáhly částky 47,062 mil. Kč, které společnost Vodovody a kanalizace Chrudim uhradila z vlastních zdrojů. Projektovou dokumentaci připravila projekční kancelář společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Jako dodavatel bylo ve výběrovém řízení vybráno sdružení Společnost Chrudim VK reprezentované společnostmi VCES a.s. a Stavoka Kosice, a.s.

Stavební práce byly zahájeny 18. dubna 2017. „V průběhu osmi měsíců jsme vyměnili 1328 metrů vodovodu a 1410 metrů kanalizace“, přiblížil rozsah prací Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES a.s. „Použity byly moderní materiály, například pro vodovod litinové potrubí s polyuretanovou vystýlkou, které by měly zajistit bezporuchové užívání po několik následujících desetiletí“, uzavřel Emmer. Stavební práce byly ztíženy tím, že probíhaly za provozu vodovodu a kanalizace, a zároveň si vyžádaly omezení dopravy na průtahu městem.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více