Ronov zahájí výstavbu kanalizace a nové čistírny odpadních vod

Město Ronov nad Doubravou zahájí v nejbližších dnech výstavbu kanalizace a nové čistírny odpadních vod. Vlastnímu začátku stavebních prací předcházelo v úterý 30. října 2018 slavnostní poklepání základního kamene, kterého se zúčastnili zástupci města, sdružení zhotovitelů a dalších firem, podílejících se na přípravě a realizaci tohoto projektu.

V Ronově nad Doubravou žije přibližně 1700 obyvatel. Doposud však na kanalizační síť bylo připojeno necelých 15 % z nich. „V 70. letech byla odkanalizována pouze malá část našeho města. Jednalo se o nově vzniklé sídliště, kde žije cca 250 obyvatel,“ přiblížil současný stav starosta Marcel Lesák. „Zbytek města zatím vypouští odpadní vody přes domovní septiky do místních vodotečí a následně do řeky Doubravy,“ doplnil Lesák. Tento stav je z pohledu životního prostředí dlouhodobě neudržitelný. V průběhu letošního suchého léta tak mnohdy v korytech vodotečí tekly pouze odpadní vody.

Zahajovaný projekt počítá s vybudováním kanalizační sítě, díky které se na novou čistírnu odpadních vod bude moci připojit dalších více než 1100 ekvivalentních obyvatel (EO). Místní části Mladotice a Moravy pak budou moci využívat možnosti odpadní vody vyvážet a likvidovat na nové čistírně odpadních vod. „Čistírna je navržena s kapacitou 2500 EO, což představuje dostatečnou rezervu umožňující další rozvoj města a připojení dalších místních částí a sousedních obcí. První připojenou obcí se stane Bousov, kde výstavba kanalizace začne hned po dokončení projektu v Ronově,“ uzavřel Lesák.

Celkové náklady projektu jsou kalkulovány ve výši 125 mil. Kč. Operační program životní prostředí poskytne dotaci ve výši 82,9 mil. Kč, na zbývající část nákladů pak město Ronov nad Doubravou bude čerpat bankovní úvěr a bude žádat o dotaci Pardubický kraj.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Recprojekt s.r.o. a žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí připravila firma EGRANT s.r.o. Pro realizaci stavebních prací a dodávku technologie bylo vybráno sdružení „Společnost Ronov nad Doubravou“ reprezentované společnostmi VCES a.s. a Stavitelství Řehoř s.r.o. „V nejbližších dnech převezmeme staveniště. V ten okamžik začne běžet lhůta 700 dní pro dokončení a předání stavby,“ přiblížil harmonogram výstavby Tomáš Kouba, obchodní manažer společnosti VCES a.s. „Projekt zahrnuje kromě mechanicko-biologické čistírny a téměř 8 km gravitační kanalizace také dvě čerpací stanice, 417 metrů výtlaků a 2950 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek,“ uzavřel Kouba.

Výstavbou kanalizační sítě a nové čistírny odpadních vod plány města v oblasti ekologie nekončí. Již nyní vedení plánuje v následujícím období využití dotačních titulů pro vyčištění a odbahnění místních rybníků.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více