Úpravna vody v Pístech zvýší svoji kapacitu

Symbolické poklepání základního kamene projektu intenzifikace úpravny vody v Pístech doprovodilo v pátek 12. dubna 2019 jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana o vodohospodářské infrastruktuře společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk.

Úpravna vody v Pístech, která byla do provozu uvedena v roce 1993, zásobuje pitnou vodou nejen desítku obcí západně od Nymburka, ale také nymburskou sladovnu a průmyslovou zónu. Vedle toho zajišťuje rezervovanou kapacitu 250 m3/den pro Český Brod a také rezervu pro zásobování Nymburka v případě havárie úpravny vody Poděbrady. „V současné době můžeme odebírat 31,7 l/s, které plně využíváme,“ uvedl při slavnostním zahájení stavby předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Miloš Petera. „Intenzifikací prameniště a změnou technologie úpravy vody budeme schopni do vodárenské sítě dodávat 50 l/s,“ doplnil Petera.

Celkové náklady projektu jsou kalkulovány ve výši 139,99 mil. Kč. Náklady na stavební práce a dodávku technologie úpravny vody představují částku 111,59 mil. Kč a na intenzifikaci prameniště 28,4 mil. Kč. Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. získala dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 50 mil. Kč, zbývající část nákladů potom uhradí z vlastních zdrojů.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Technický dozor investora bude zajišťovat společnost REALSTAV MB s.r.o. Pro realizaci stavebních prací a dodávku technologie bylo vybráno sdružení „Společnost ÚV Písty“ reprezentované společnostmi VCES a.s., Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o. a EUROVIA CS a.s. „Je před námi stavba, která bude probíhat za plného provozu úpravny,“ přiblížil průběh výstavby Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s. „V rámci intenzifikace úpravny vody budou osazeny nové tlakové filtry a rekonstruovány stávající otevřené filtry. Šest stávajících vrtů surové vody projde sanací a bude vystrojeno novou čerpací technikou a měřením základních ukazatelů. Zároveň bude prameniště rozšířeno o tři nové vrty s hloubkou provedení 15 m. Jednotlivé bodové zdroje surové vody budou propojeny s úpravnou vody 1800 m nových výtlačných řadů,“ uzavřel Pokorný.

Součástí projektu, který byl zahájen v listopadu 2018, je také zateplení budovy úpravny, výměna oken, elektroinstalace a změna vytápění, kdy bude kotel na tuhá paliva nahrazen tepelným čerpadlem. Sdružení zhotovitelů by mělo stavební práce dokončit do března roku 2020.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více