Moravanům začala sloužit nová čistírna odpadních vod

Obec Moravany se po roce intenzivních prací dočkala nové čistírny odpadních vod. Ta vyřeší problémy s kapacitním přetížením, zastaralostí provozu a zhoršujícím se stavebně technickým stavem stávající ČOV v Moravanech.

V rámci akce „Rozšíření kanalizační sítě části obce Platěnice“ byly na novou ČOV přivedeny také další odpadní vody z Platěnic. „Po výstavbě nové ČOV bude možné zrušit stávající kořenovou ČOV v Moravanech a přivést odpadní vody na novou čistírnu“, uvedl starosta Moravan Václav Roček.

Vlastní stavbu realizovalo sdružení „Společnost ČOV Moravany“ reprezentované společnostmi VCES a.s., INSTAV Hlinsko a.s. a Hakov, a.s. „Staveniště jsme převzali 1. srpna 2016. Vprůběhu 12 měsíců jsme postavili novou čistírnu odpadních vod o kapacitě 2000 EO a zároveň zbudovali nový výtlak vyčištěných vod do řeky Loučné o celkové délce 623 metrů,“ přiblížil průběh stavebních prací obchodní manažer společnosti VCES a.s. Tomáš Kouba. „Práce přitom probíhaly za provozu stávající ČOV,“ uzavřel Kouba.

Na financování stavební části projektu, jehož celkové náklady dosáhly výše 34,4 mil. Kč, se podílelo Ministerstvo zemědělství ČR částkou 17,245 mil. Kč a Pardubický kraj částkou 4 mil. Kč, který přispěl také na projektovou dokumentaci, připravenou společností Multiaqua a.s. Zbývající část nákladů pokryla obec Moravany ze svých zdrojů.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více