Město předalo stavařům klíče od budovy budoucí knihovny

V pondělí 3. června se v České Třebové konalo předání staveniště, na kterém v následujících měsících vznikne nová budova městské knihovny. Stavba zahrnuje rekonstrukci objektu č.p. 452 v ulici Slovanská a vybudování jeho nové přístavby v místech, kde do loňské demolice stával dílenský objekt bývalé svářečské školy.

Na stavební práce dále navazuje projekt vybavení interiéru budovy. Aktuálně probíhá příprava dokumentace pro zadávací řízení na výběr dodavatele interiérového vybavení knihovny. „Přeji zhotoviteli, aby se během stavby vyskytlo minimum problémů a vše proběhlo dle stanoveného harmonogramu. Celkové náklady na již proběhlou demolici, dneškem začínající stavbu a následné vnitřní vybavení budovy se budou dle našeho předpokladu pohybovat v rozmezí 120 až 130 milionů korun, přičemž dotace z programu IROP pokryje až 85% uznatelných nákladů,“ uvedl při příležitosti předání staveniště starosta Zdeněk Řehák s tím, že hotovo bude nejpozději na konci roku 2025.

Nová moderní budova umožní posílit roli městské knihovny v kulturním a komunitním životě města Česká Třebová, bude bezbariérová a přístupná všem cílovým skupinám. „Městská knihovna v České Třebové funguje již sto let a po celou tuto dobu sídlí v prostorách, které původně vznikaly za jiným účelem. Vždy se tak jednalo o provizorium a nejinak je tomu i ve stávající budově ve Smetanově ulici. Ačkoliv se snažíme prostorové dispozice této budovy využít na maximum, stále narážíme na její nedostatky především absenci bezbariérového přístupu, skladovacích kapacit a vhodných prostor pro různé besedy a přednášky. Knihovna pro 21. století by neměla být pouhou výdejnou knih, ale místem nabízející širokou šálu služeb všem generacím,“ uvedla při tiskové konferenci ředitelka městské knihovny Gabriela Boháčková.

Stavaři zahájí svoji činnost na objektu ve Slovanské ulici v nejbližších dnech. „Jsme rádi, že můžeme tuto stavbu v České Třebové realizovat. V tomto regionu již naše společnost pracovala například na výstavbě urgentního příjmu nemocnice v Ústí nad Orlicí a nemocnice následné péče v Moravské Třebové. Dle plánu organizace stavby by v souvislosti s naší činností nemělo dojít k žádným dramatickým dopravním omezením,“ ubezpečil přítomné Martin Minařík, zástupce obchodního ředitele stavební společnosti VCES.

Po podpisu předávacího protokolu a tiskové konferenci následovala prohlídka staveniště spojená se symbolickým předání klíče od rekonstruované budovy.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více