Doudleby nad Orlicí se dočkají nové kanalizace

Městys Doudleby nad Orlicí zahájí výstavbu nové splaškové kanalizace. Vlastnímu začátku stavebních prací předcházelo ve středu 16. října 2019 slavnostní poklepání základního kamene, kterého se zúčastnil vedle zástupců městyse a zhotovitele také hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

V Doudlebech nad Orlicí žije přibližně 1800 obyvatel. Stávající splašková kanalizace je zastaralá a víceméně lokální. „Výstavba nové splaškové kanalizace jednoznačně přispěje ke kvalitě vody v Divoké Orlicí, kam se doposud část splaškových vod dostávala srážkovou kanalizací,“ přiblížil současný stav starosta Ivan Keprta. „Výhledově bude na splaškovou kanalizaci napojeno 460 až 480 nemovitostí,“ doplnil Keprta. Nově budou splaškové vody odvedeny na čistírnu odpadních vod ve Vamberku.

Zahajovaný projekt počítá s vybudováním splaškové kanalizace o celkové délce 12 342 metrů. Délka gravitační kanalizace je podle projektu 9 197 metrů, tlaková kanalizace pak dosahuje 3 175 metrů. Součástí kanalizační sítě bude také sedm čerpacích stanic.

Celkové náklady projektu jsou kalkulovány ve výši cca 140 mil. Kč. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí poskytne dotaci ve výši cca 90 mil. Kč, 30 mil. Kč pokryje bankovní úvěr od ČSOB a cca 20 mil. Kč vlastní zdroje městyse Doudleby nad Orlicí.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost IKKO Hradec Králové, s.r.o. a žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí připravila firma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. z Jaroměře. Pro realizaci projektu byla rámci výběrového řízení vybrána společnost VCES a.s. „V nejbližších dnech převezmeme staveniště. Termín pro dokončení stavby je smlouvou stanoven na 1. září 2021,“ přiblížil harmonogram výstavby Tomáš Kouba, obchodní manažer společnosti VCES a.s. „V průběhu realizace projektu nás čeká 20 křížení, ať už se silnicí č. 11, železniční tratí Týniště nad Orlicí – Letohrad nebo s Divokou Orlicí,“ doplnil Kouba. Projekt doprovodí lokální uzavírky místních komunikací, dodavatel se však zavázal umožnit příjezd k nemovitostem v dotčených lokalitách variantními trasami.

Vedle výstavby splaškové kanalizace městys Doudleby nad Orlicí netrpělivě vyhlíží zahájení výstavby obchvatu městyse, který by jeho obyvatelům přinesl výrazné snížení hlukové zátěže a emisí. Městys také plánuje využití dotační výzvy Státního fondu životního prostředí k výsadbě stromů a rozšiřování zeleně.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více