První rok výstavby vozovny Hloubětín v Praze

Téměř před rokem začal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) s výstavbou nové vozovny Hloubětín. V současnosti je dokončena montáž nosného systému hlavního objektu, tj. haly pro odstav a údržbu tramvají, a většina jejího opláštění. Tvoří jej 238 sloupů a ocelových konstrukcí o celkové hmotnosti více než 800 tun. V areálu vozovny jsou dokončeny také všechny demoliční a vyklízecí práce v objemu 24 tisíc kubíků, většina zemních prací v rozsahu 42 tisíc kubíků včetně přeložek inženýrských sítí zatím v délce 1,1 kilometru. Výstavba nových objektů vozovny je nyní zhruba v polovině. Zhotovitelé stavby jsou společnosti VCES z francouzské skupiny Bouygues Construction a Chládek a Tintěra, Pardubice ze skupiny Enteria.

Na stavbě haly pro odstav a údržbu tramvají nyní zhotovitelé pokračují v montáži opláštění a střechy včetně tepelného a hydroizolačního souvrství o celkové ploše cca 14 500 m2, což je zhruba velikost dvou fotbalových hřišť. Celá střecha a fasády haly by měly být dokončeny v průběhu letošního podzimu, aby v nadcházející zimní sezóně mohly stavební práce pokračovat uvnitř samotné haly. Tam zhotovitelé v současnosti budují podlahové konstrukce, rozvody inženýrských sítí (např. kanalizace, vodovodu, vzduchotechniky), inspekční jámy pro tramvaje včetně nosných podpor kolejí a další součásti. V sousední hale údržby, ze které zůstala pouze část pláště, nyní probíhá výstavba inženýrských sítí a konstrukčních vrstev podlahy.

Paralelně s halou odstavů a údržby pro tramvaje vznikají v severní části areálu vozovny u Kolbenovy ulice další budovy, které budou složit pro podnikové provozy. Konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu DPP, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily. V současnosti jsou zde vybudovány základy a suterény objektů, do konce letošního roku zhotovitelé dokončí jejich hrubou stavbu.

„Novou a moderní tramvajovou vozovnu Praha potřebuje jako sůl. Hloubětínská bude nejmodernější v ČR, ekologicky velmi šetrná a energeticky soběstačná. Na části střechy odstavné haly necháme nainstalovat fotovoltaické panely k pokrytí spotřeby elektřiny na provoz vozovny s možností dalšího rozšíření, na jižní a východní fasádu osadíme solární panely k teplovzdušnému dotápění haly denního ošetření. Hlavní vytápění bude kaskádou tepelných čerpadel, vzduchotechnika bude vybavena rekuperačními jednotkami. K mytí tramvají budeme používat zachycenou dešťovou vodu
a tzv. šedou vodu z umyvadel a sprchových koutů budeme využívat ke splachování. Odpadní vody z mycí linky pak recyklovat v místní čistírně odpadních vod. Vysázíme zde také 17 nových stromů
a více než 3 200 nových keřů a květin. Vzhledem k plánovanému rozvoji tramvajové sítě v Praze, chystanému nákupu až 200 nových tramvají věřím, že Hloubětín není poslední nová vozovna v Praze, ale v dohledné budoucnosti budeme moct postavit vozovnu také na jihu Prahy, která by obsluhovala tuto oblast,“
říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Výstavba moderní vozovny Hloubětín je svým rozsahem a náklady v současnosti naší největší investiční akcí v rámci rozvoje Povrchu, tj. tramvajové, autobusové či trolejbusové infrastruktury. Jejím zprovozněním především skokově zlepšíme pracovní podmínky všem kolegům, kteří se musí bez ohledu na roční období či počasí starat o hloubětínské tramvaje dočasně odstavované pod širým nebem v našich Ústředních dílnách v Hostivaři. Novou vozovnu potřebujeme také z ekonomického hlediska, protože současné rozložení tramvají způsobuje vysoké nájezdové kilometry při jejich vypravování do provozu. Na druhé straně mě mrzí, že jsme na tak významný projekt zatím nedostali žádné dotace, i když jsme o ně žádali. Budeme nicméně o ně i dál usilovat v rámci nových dotačních titulů,“ dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Čtyři roky po odstřelu původní deponovací haly se blížíme k momentu, kdy budeme mít hotovou alespoň hrubou stavbu té nové. Příští měsíc předpokládáme pokládku prvních kolejnic, do konce letošního roku by měly být hotovy hrubé stavby všech objektů a v nové hale pro odstav a údržbu také dokončeno kolejiště. Máme před sebou zhruba stejně dlouhé, ale řekl bych stavebně náročnější období, kdy nové objekty budeme muset vybavit veškerými technologiemi počínaje rozvody, přes zvedáky, lávky, lakovnu, myčku až po tepelná čerpadla a před uvedením do provozu vše vyzkoušet. I přesto, že celý areál vozovny je jedno velké staveniště, během celé výstavby fungují a musí nadále fungovat dva provozy: energocentrum a hala soustruhu,“ doplňuje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „Vozovna Hloubětín byla od počátku své existence nositelem pokroku a byly zde často deponovány tramvaje nových typů. Nová vozovna může navázat na tradici své zbořené předchůdkyně, vzhledem k tomu, že nyní po dlouhé době probíhá tender na nákup až 200 nových tramvají pro Prahu, přičemž první z nich mají být dodány do konce roku 2025. Je zcela logické, že do nové vozovny patří nové tramvaje.“

„V rámci realizace nové tramvajové vozovny v Hloubětíně používáme betony CEMEX Vertua se sníženou uhlíkovou stopou. Dalším naším příspěvkem k omezení emisí CO2 je využití recyklátů
v podkladních vrstvách a pro provizorní komunikace,“
uzavírá Zdeněk Pokorný, člen představenstva a generální ředitel společnosti VCES.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více