Práce na dostavbě centra řízení dopravy na Malovance opět pokračují

Zástupci hlavního města Prahy i dodavatele se dnes zúčastnili kontrolního dne stavby Multifunkčního operačního střediska Malovanka, které bude integrovaným centrem řízení dopravy a vybavenosti komunikací a tunelů v Praze. Zhotovitelem dokončení tohoto strategického objektu je sdružení Společnost VCES-Metrostav DIZ pro Malovanku, které jej dostaví za necelých 630 milionů korun bez DPH. Práce by měly být hotové v roce 2025.

Centrum pro dopravu, které je situováno v prostoru severně od Bělohorské ulice mezi hotelem Pyramida a ulicí Na Malovance v Praze 6, zůstávalo od roku 2016 nedokončené. Hlavnímu městu se však v posledních letech podařilo všechny problémy bránící dostavbě vyřešit a loni pak Rada hl. m. Prahy rozhodla o výběru zhotovitele pro dokončení. V současnosti tak stavební práce znovu pokračují, aktuální stav přímo na staveništi si dnes prohlédli také představitelé hlavního města v rámci veřejného kontrolního dne. Nové Multifunkční operační středisko Malovanka by mělo začít fungovat přibližně do tří let.

„Projekt multifunkčního operačního střediska Malovanka měl podobný osud jako rozestavěná radnice na Palmovce a zdědili jsme ho se spoustou problémů. Rozestavěná stavba, kde se proinvestovalo sto milionů korun, byla od roku 2016 u ledu a nic se tam nedělo. Přitom to je budoucí důležité centrum pro řízení pražské automobilové dopravy a nastavení preferencí tramvají a autobusů. Po našem nástupu na radnici jsme stavbu zakonzervovali, aby dále nechátrala, a celý projekt aktualizovali, aby odpovídal po technologické stránce standardům a potřebám města 21. století. Stavba nyní úspěšně běží a díky tomu jsme úspěšně dotáhli další neduh minulosti, který si Praha nesla,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Jedná o železobetonový skelet se skleněným fasádním pláštěm rozdělený na dvě části. Po dokončení stavby budou v části A umístěny technologie hlavní dopravně řídící ústředny Technické správy komunikací hl. m. Prahy, středisko odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy a administrativní prostory včetně sociálního zázemí. V části B bude podzemní parkoviště a technologie dieselagregátu. Do střediska bude po jeho dokončení přestěhováno dopravně řídící středisko sídlící dosud v ulici Na Bojišti.

„Dokončení projektu MOS Malovanka je pro naše sdružení v dnešní turbulentní době velkou výzvou. Věřím, že důvěru, které se nám dostalo od hlavního města Prahy, nezklameme,“ uvedl generální ředitel VCES a. s. Zdeněk Pokorný. „Projekt MOS Malovanka je specifický hned ze tří pohledů. Tím prvním je vlastní charakter stavby, kdy se jedná o „dispečink“ pražské dopravy, to znamená zejména technologicky specifickou stavbu. Druhý představuje fakt, že naše práce budou navazovat na dokončenou hrubou stavbu. A třetím specifikem je samotné umístění stavby, která se nachází přímo nad portálem Strahovského tunelu,“ doplnil Jan Šlajs, vedoucí oblasti Metrostav DIZ s.r.o.

Díky této stavbě se tak uskuteční plánovaná integrace řízení dopravy a vybavenosti komunikací a tunelů, což pomůže ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti všech druhů dopravy. Budou zde také integrovány složky, které se podílejí na činnostech souvisejících s řízením dopravy za běžného provozu i mimořádných situacích. Součástí projektu bude vytvoření potřebných prostorových nároků a podpůrných technologií pro další dokončované stavby v rámci sítě hlavních komunikací i telematických dopravních systémů v Praze.

Zároveň zde bude vybudován i prostor pro umístění infrastruktury datových center pražského magistrátu. Součástí střediska bude také záložní centrum krizového štábu pro složky IZS, Městskou policii hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy a odbor bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více