V Ostrově u Macochy začíná výstavba nové dětské léčebny se speleoterapií

Ostrov u Macochy, 28. června 2021. Na dohled od Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy již započaly stavební práce na novém areálu dětské léčebny se speleoterapií. Slavnostního zahájení stavby se v pondělí 28. června vedle zástupců dodavatelského sdružení zúčastnili také radní Jihomoravského kraje Vladimír Šmerda, starosta městyse Ostrov u Macochy Ondřej Hudec a zástupkyně ředitelky Jihomoravských dětských léčeben Petra Oškrdová.

Práce na projektu „Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ se posunuly do další fáze. Sdružení „Dětská léčebna Ostrov“, reprezentované společnostmi VCES a.s., ENESA a.s. a Adam Rujbr Architects s.r.o., které se stalo vítězem soutěže na realizaci tohoto projektu, na začátku června převzalo staveniště a zahájilo stavební práce.

Nový areál nahradí 35 let staré „provizorní“ prostory, které již nevyhovují ani svou kapacitou.  „Do konce roku 2022 zde vyroste nový areál léčebny se 78 lůžky pro malé pacienty a jejich doprovod,“ uvedl v průběhu slavnostního zahájení Vladimír Šmerda, radní Jihomoravského kraje zodpovědný za investice. Na pokrytí celkových nákladů v předpokládané výši 206 milionů korun využije Jihomoravský kraj i úvěr od Evropské investiční banky.

Jihomoravský kraj v rámci zadávacího řízení použil neobvyklé kombinace jednacího řízení s uveřejněním a architektonické soutěže podle Soutěžního řádu České komory architektů.  Zároveň v plném rozsahu využil mezinárodní smluvní standard FIDIC v režimu Design & Build (Žlutá kniha). Dodavatelské sdružení tak zajistí v rámci jediné smlouvy projekční práce i vlastní výstavbu léčebny. V obou klíčových fázích se také počítá s plnohodnotným nasazením modelu BIM včetně společného datového prostředí v nástroji společnosti DALUX ApS., který umožní efektivní sdílení všech informací a jejich následné využití při správě a provozu budovy.

„Realizace projektu nové dětské léčebny v režimu Design & Build s využitím modelu BIM je pro nás velkou výzvou, kde uplatníme naše zkušenosti s tímto typem projektů pro soukromé investory,“ řekl Pavel Chalupa, výrobní ředitel společnosti VCES a.s. a dodal: „V podmínkách veřejných zakázek se jedná o pilotní projekt a my jsme rádi, že můžeme být u toho.“

Architektonický návrh a přípravu projektové dokumentace zajišťuje společnost Adam Rujbr Architects, s.r.o. „Komplex nové léčebny budou tvořit čtyři vzájemně propojené budovy, které kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče nabídnou prostory také pro čtyři školní třídy, zdravotnickou část a rehabilitační oblast s bazénem přístupným veřejnosti,“ popsal nový areál architekt Adam Rujbr. „Komplex doplní dvě víceúčelová hřiště, arboretum a prostor pro hippoterapii,“ doplnil Rujbr.

„Budovy, které jsou umístěny v CHKO Moravský kras, jsou navrženy jako šetrné ke svému okolí i k uživatelům, s nízkými provozními náklady a maximálním využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu,“ přiblížil technickou stránku nového komplexu Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA z holdingu ČEZ ESCO, která je zodpovědná zodpovědné za energetiku celého projektu.

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy je jednou ze tří součástí příspěvkové organizace Jihomoravské dětské léčebny, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Jejím specifikem je klimatická léčebná metoda zvaná speleoterapie, kdy pacienti tráví část léčebného pobytu v prostorách Císařské jeskyně. Již více než 35 let významně snižuje nemocnost dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest. Jejími pacienty jsou děti ve věku od 4 do 18 let. Od konce roku 2015 se stala prvním pracovištěm následné péče v ČR s unikátní přístrojovou technikou Bemer, kterou využívá k posílení účinků speleoterapie a k léčbě dětských pacientů.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více