Vodárenská soustava východních Čech projde rozsáhlou modernizací

V pátek 22. ledna 2021 byla v Náchodě podepsána smlouva o dílo na realizaci jednoho z největších vodárenských projektů pod názvem „Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod – Hradec Králové“.

„V roce 2020 získala naše společnost stavební povolení na realizaci výstavby nového vodojemu Branka III, přestavbu a modernizaci stávajícího vodojemu Teplice nad Metují, prameniště Na Plachtách, zdrojů Petrovičky a Bezděkov nad Metují“, uvedl při podpisu smlouvy Dušan Tér, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. „Nejvýznamnější částí projektu je nový vodojem Branka III s kapacitou 5000 m3, který umožní nejen distribuci kvalitní pitné vody ze zdrojů v Polické pánvi zákazníkům na Hradecku a Pardubicku, ale bude také sloužit jako rezerva pro případ odstávek nebo poruch na Náchodsku“, doplnil Tér.

Celkové náklady na projekt představují částku 189,5 milionů Kč. „Podařilo se nám získat dotaci v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, která pokryje 70 % celkových nákladů“, přiblížil financování projektu Jan Birke, místopředseda představenstva Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a starosta Náchoda. „Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic do vodárenských soustav v současnosti,“ řekl Birke. „Jsem rád, že se tak významný projekt, jehož příprava trvala šest let, dostal do realizace. Tato stavba umožní do budoucna přivézt vodu z Polické pánve i na Rychnovsko,“ konstatoval Drahoslav Chudoba, jednatel společnosti DABONA s.r.o.

Přípravu projektové dokumentace zastřešila společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Manažerem projektu je společnost DABONA s.r.o., technický dozor investora zajistí VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektu se stalo sdružení „Společnost VVS Náchod“ reprezentované společnostmi VCES a.s. a KUNST, spol. s.r.o. Zatímco VCES bude realizovat stavební část projektu, KUNST dodá vodárenské technologie. „V nejbližších dnech převezmeme od investora staveniště a zahájíme práce na projektu. Na realizaci máme 20 měsíců,“ uvedl Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s. „Jsme rádi, že můžeme navázat na spolupráci v předcházejících letech“, uzavřel Pokorný.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více