VAK Pardubice dokončil modernizaci úpravny vody v Mokošíně

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. po dvou letech dokončila rekonstrukci a modernizaci úpravny vody v Mokošíně. Ve středu 23. října tak mohli zástupci investora společně se zhotoviteli přestřihnout symbolickou pásku znamenající dokončení díla.

Úpravna vody v Mokošíně, která v letošním roce slaví čtvrtstoletí od svého uvedení do provozu, zajišťuje dodávku pitné vody pro 21 tisíc obyvatel východní části Pardubického kraje. V rámci modernizace úpravny vody došlo ke kompletní výměně technologické části úpravny. „Nová technologie nám umožní naplno využívat všechny zdroje pitné vody v dané oblasti a přitom s rezervou dodržet předepsané hygienické limity,“ uvedl při slavnostním předání stavby ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Aleš Vavřička. „Vedle výměny technologie úpravny vody byla součástí projektu také rekonstrukce stávajícího přivaděče Jankovice a výměna technologie na vrtech v Brlohu a Jankovicích,“ doplnil Vavřička.

Celkové náklady projektu dosáhly částky cca 148 mil. Kč. Náklady na stavební práce a dodávku technologie představují částku 143,1 mil. Kč. Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. získala prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 71,8 mil. Kč, zbývající část nákladů potom uhradila z vlastních zdrojů.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Technický dozor investora zajistila společnost Dabona s.r.o. Pro realizaci stavebních prací a dodávku technologie ve výběrovém řízení vybráno sdružení „Společnost ÚV Mokošín“ reprezentované společnostmi VCES a.s. a KUNST, spol. s r.o. „Stavba probíhala za plného provozu úpravny,“ přiblížil průběh výstavby Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES a.s. „Během realizace byl předmět díla rozšířen o další práce, mimo jiné o přeložku potrubí o průměru 150 mm v úseku Brloh – Jankovice o délce 895 metrů či větší rozsah sanací železobetonových konstrukcí,“ uzavřel Emmer.

Pro rok 2020 společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. plánuje jako klíčovou akci rekonstrukci ÚV Hrobice, kde jsou předpokládaný náklady ve výši cca 527 mil. Kč.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více