Stavba hlavní budovy centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici začíná  

V pondělí 25. května byla převzetím staveniště zahájena druhá etapa výstavby centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Investorem stavby je bez využití jakýchkoliv dotací Pardubický kraj. Cílem dodavatelské společnosti VCES a.s. je, aby byla budova po stavební stránce hotova do konce roku 2021.

Vedle rozvolnění řady opatření vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií je 25. květen důležitým datem nejen pro Orlickoústeckou nemocnici, ale pro celé krajské zdravotnictví. Po dílčích komplikacích se spodní vodou se rozbíhá druhá etapa výstavby centrálního urgentního příjmu nejen pro spádovou oblast Orlickoústecka. Přestože jsme konfrontování s dopady koronavitové krize a ani vláda svými rozhodnutími nepřispívá samosprávám ke klidu, tak je tato stavba důkazem, že kraj v roli investora dodržuje to, co si naplánoval. V minulém týdnu jsme zahájili přeměnu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích a nyní již začne růst nový moderní pavilon,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podle Romana Línka, náměstka pro oblast investic, majetku a kultury se v rámci první etapy podařilo najít řešení pro jiné založení stavby. „V souvislosti s větším výskytem spodní vody jsme nalezli takové řešení, které spočívá ve vybudování těsnící stěny. Ta poslouží jako clona oddělující stěnu výkopu a stavbu samotnou. I když jsme museli na krátkou dobu stavbu přerušit, tak výsledné řešení splňuje nepřísnější kritéria pro další bezpečné pokračování výstavby,” uvedl Roman Línek.

První etapa byla zahájena začátkem srpna loňského roku. „Jsem rád, že jednu část máme úspěšně za sebou a nyní napínáme všechny síly k vybudování stavby jako takové. Díky centralizaci urgentních oborů dojde k lepšímu využití personálních kapacit, ale samozřejmě se také zefektivní péče o samotné pacienty v rámci této pavilonové nemocnice,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Samotná stavba zahrnuje tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a je situována v severovýchodní části areálu nemocnice v blízkosti stávající budovy chirurgických oborů a operačních sálů s přímou bezbariérovou návazností na tyto provozy. V podzemním podlaží je umístěno provozní zázemí nové budovy s technologickým zařízením objektu, šatnami a sociálním zařízením personálu. V přízemí se nachází pracoviště centrálního urgentního příjmu s odbornými vyšetřovnami, ve druhém a třetím podlaží je umístěno anesteziologicko-resuscitační oddělení a oddělení jednotky intenzivní péče. Každé má kapacitu 12 lůžek.

Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stala společnost VCES a.s. Ta není v orlickoústecké nemocnici nováčkem. „Těší nás, že se můžeme podílet na dostavbě nemocnice v Ústí nad Orlicí a navázat tak na projekty, které jsme zde v minulosti realizovali,“ řekl Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s. „Pardubickému kraji jsme se zavázali, že celý projekt, tedy výstavbu nového pavilonu včetně přípojek, komunikací a parkoviště, dokončíme do 570 dnů od převzetí staveniště,“ přiblížil časový harmonogram Zdeněk Pokorný a dodal: „Již v průběhu minulého týdne jsme připravili zařízení staveniště a nezbytné komunikace, stavební práce tak zahájíme bezprostředně po převzetí staveniště.“

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více