Úpravna vody v Mokošíně projde rozsáhlou rekonstrukcí

Slavnostním poklepáním základního kamene byla ve středu 18. října 2017 zahájena rekonstrukce a modernizace úpravny vody Mokošín. Dokončení prací je naplánováno na květen 2019.

Úpravna vody v Mokošíně, která byla do provozu uvedena v roce 1974, zajišťuje dodávku pitné vody pro 21 tisíc obyvatel východní části Pardubického kraje. V rámci modernizace úpravny vody dojde ke kompletní výměně technologické části úpravny. „Nová technologie nám umožní naplno využívat všechny zdroje pitné vody v dané oblasti a přitom s rezervou dodržet předepsané hygienické limity,“ uvedl při slavnostním zahájení stavby ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Josef Fedák. „Vytvoříme si tak i rezervu pro dodávky pitné vody do Skupinového vodovodu Pardubice v případě výpadku jiných vodních zdrojů,“ doplnil Fedák.

Pro realizaci stavebních prací a dodávku technologie bylo vybráno sdružení „Společnost ÚV Mokošín“ reprezentované společnostmi VCES a.s. a KUNST, spol. s r.o. „Je před námi stavba, která bude probíhat za plného provozu úpravny,“ přiblížil průběh výstavby Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES a.s. „Projekt zahrnuje také výstavbu nového objektu zahušťovacích nádrží, rekonstrukci zdrojů surové vody v Brlohu a Jankovicích a čtyř vodojemů v rámci rozvodné sítě,“ uzavřel Emmer.

Celkové náklady projektu jsou kalkulovány ve výši 159 mil. Kč včetně DPH. Náklady na stavební práce a dodávku technologie představují částku 127,8 mil. Kč. Společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. má příslib od Státního fondu životního prostředí na poskytnutí dotace, která se předpokládá ve výši 71,8 mil. Kč, zbývající část nákladů potom uhradí z vlastních zdrojů.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Technický dozor investora bude zajišťovat společnost Dabona s.r.o.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více