Letohrad zrekonstruoval Dům kultury

Město Letohrad ukončilo po dvou letech prací rekonstrukci Domu kultury, který tak od pátku 8. září 2023 opět začal sloužit veřejnosti.

Historie vzniku původního objektu Domu kultury Letohrad je datována do roku 1959, kdy jeho výstavbu podle projektu slovenského architekta Štefana Imricha zahájilo JZD Mistrovice a následně dokončil podnik Pozemní stavby Pardubice. Vlastní stavba trvala 10 let. Dům kultury Letohrad byl slavnostně otevřen 6. července 1969 uvedením divadelní hry Lucerna od Aloise Jiráska v podání ochotnického souboru Kolár.

Hlavním prostorem Domu kultury byl divadelní sál s hledištěm pro 414 diváků, který sloužil zároveň jako kinosál.
V prvním patře se nacházel taneční sál a klubovna. V objektu byly také prostory knihovny, loutkové scény, tanečního klubu, restaurace a vinárny.

„V letech 2005 až 2016 byly zpracovány tři studie na rekonstrukci budovy, z nichž ani jedna nebyla provedena. V původní podobě sloužil Dům kultury svému účelu až do roku 2019, kdy byl pro špatný technický stav uzavřen,“ přiblížil historii objektu starosta Letohradu Petr Fiala. „V roce 2017 jsme si vyžádali od tří ateliérů návrhy budoucího řešení objektu a následně v roce 2018 vypsali veřejnou zakázku na vlastní projektovou dokumentaci rekonstrukce Domu kultury Letohrad. V roce 2021 jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele stavby. Za zpracovatele projektové dokumentace byla vybrána společnost Atelier 99 Brno na základě architektonické studie ateliéru architekti.in Brno. Zhotovitelem stavby se pak stala společnost VCES a.s.,“ uzavřel Fiala.

Rekonstrukce se nedotkla pouze vlastního objektu Domu kultury, ale výrazným způsobem změnila i jeho okolí. Rekonstruovaná budova Domu kultury nyní nabízí modernizovaný divadelní sál s kapacitou 333 míst, nově vybudovaný plesový sál nad vstupním foyer pro 206 hostů, funkční gastronomické zázemí a důstojné prostory pro účinkující a personál Domu kultury. V bočních traktech jsou umístěny učebny ZUŠ, která navíc disponuje novým Komorním sálem, jenž je propojen spojovacím krčkem s Domem kultury. V suterénních prostorách Domu kultury je potom zkušebna, skladové prostory a technologie. Stavební úpravy plenéru Domu kultury umožňují plynulý a bezbariérový vstup do budovy. Rekonstrukcí prošlo také parkoviště, které bude sloužit nejenom návštěvníkům Domu kultury, zastávka autobusu a realizovány sadové úpravy. Celkovému prostoru u Domu kultury zásadně pomohlo vymístění okolních přilehlých garáží, jež město realizovalo před zahájením rekonstrukce.

Celkové náklady na rekonstrukci Domu kultury dosáhly částky 249,5 mil. Kč, přičemž tuto částku uhradilo město Letohrad ze svého rozpočtu a dříve přijatých úvěrů. Město Letohrad má přislíbenou dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 17,7 mil. Kč jako příspěvek do energetických úspor původní budovy.

Rekonstrukce Domu kultury byla zahájena v říjnu 2021. „V první fázi projektu jsme zbourali vstupní část objektu a veškeré vnitřní příčky a podlahy. V dubnu 2022 jsme zahájili stavbu přední části Domu kultury a přístavbu komorního sálu ZUŠ,“ popsal průběh projektu Miloš Emmer, obchodní ředitel VCES a.s. „Od září 2022 probíhaly práce na rozvodech, omítkách a podlahách. V lednu 2023 jsme začali instalaci akustických obkladů a práce na finálních površích, fasádách a terénních úpravách,“ dokončil Emmer.

Obyvatelé Letohradu si nové prostory Domu kultury budou moci prohlédnout již v průběhu pátečního a sobotního odpoledne v rámci dnů otevřených dveří, které vyvrcholí slavnostními koncerty. První divadelní představení v nových prostorách pak jsou naplánovány na 15. a 16. září.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více