Úpravna vody v Hrobicích prošla rozsáhlou modernizací

Úpravna vody v Hrobicích na Pardubicku prošla rozsáhlou modernizací. Ta byla zaměřena nejen na zvýšení výkonu úpravny vody a účinnější čištění, ale také na oddílné metody čištění vody odebírané z podzemních vrtů a povrchové vody.

„Zhoršující se klimatické podmínky v posledních letech výrazně ovlivnily kvalitu surové vody odebírané z písníku Oplatil. Ten slouží jako dominantní zdroj pro úpravnu vody v Hrobicích,“ uvedl při slavnostním předání projektu Martin Charvát, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. „Zvyšující se koncentrace mikroorganismů a organických látek představují jeden z nejožehavějších problémů pro úpravny vody, které jsou zásobovány z povrchových zdrojů. S tímto problémem jsme se museli vypořádat i na úpravně vody v Hrobicích,“ uzavřel Charvát.

Projekt modernizace a intenzifikace úpravny vody v Hrobicích byl zahájen 9. července 2020. „V rámci projektu byl v areálu úpravny vybudován nový objekt, kde je umístěna technologie mikrofiltrace pro úpravu povrchové vody z písníku Oplatil, lamelové separátory pro úpravu podzemní vody a také kalové hospodářství. Modernizací spojenou s výměnou technologie prošel také stávající objekt úpravny vody,“ přiblížila rozsah prací Gabriela Fialková, projektová manažerka Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Součástí projektu bylo také vybudování 30 nových vrtů na prameništi Hrobice, výměna výtlačného potrubí z čerpací stanice v Čeperce, vybudování nového jímacího objektu a technologická rekonstrukce čerpací stanice Oplatil. „Do 9. ledna 2023 bude probíhat zkušební provoz za účelem optimalizace technologických parametrů úpravny a ověření účinnosti cílových parametrů výroby vody,“ doplnila Fialková.

Celkové náklady na projekt dosáhly částky 596 milionů Kč. Na financování projektu se podílel Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí částkou 190 milionů Kč a 49 milionů Kč poskytlo Ministerstvo zemědělství České republiky.

Projektovou dokumentaci připravila společnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. Manažerem projektu byla společnost DABONA s.r.o., technický dozor investora zajistila společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektu se stalo sdružení „Společnost ÚV Hrobice“ reprezentované společnostmi VCES a.s., KUNST, spol. s.r.o. a GDF spol. s r.o. Zatímco VCES realizovala stavební část projektu, KUNST dodal strojně-technologickou část a GDF elektroinstalace. „Realizaci projektu jsme prováděli za trvalého provozu úpravny vody,“ uvedl Miloš Emmer, obchodní ředitel VCES a.s. „Přestože se jednalo o technologicky náročný projekt, v průběhu jeho realizace nedošlo k neplánovanému přerušení výroby pitné vody a jejích dodávek do vodárenské soustavy,“ konstatoval Emmer.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více