Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy získá nové moderní prostory

Přesně rok od zahájení zadávacího řízení podepsal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek smlouvu o dílo se sdružením společností VCES a.s., ENESA a.s. a Adam Rujbr Architects s.r.o. Na jejím základě byly zahájeny projekční práce pro výstavbu nové Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Její dokončení je naplánováno na konec roku 2022.

Unikátní dětská léčebna se již více než 35 let věnuje dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest ve stávajících „provizorních“ prostorech. V prostředí CHKO Moravský kras v blízké Císařské jeskyni probíhá speleoterapie dětských pacientů, která nyní získá novou moderní budovu šitou na míru jejímu provozu.

„Kapacita léčebny se oproti dnešnímu stavu téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování až pro 78 osob – dětí a jejich doprovod. Bude tedy možné ve větší míře uspokojit poptávku po účinné léčebné metodě, kterou léčebna nabízí. Samozřejmostí je i vybudování kvalitního zázemí pro její personál,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Prvním úkolem, který má tým zhotovitele před sebou, je dopracování architektonické studie představené v průběhu zadávacího řízení. Jejím autorem je brněnská projekční kancelář Adam Rujbr Architects s.r.o.

Realizaci stavební části zajistí společnost VCES a.s., vedoucí účastník dodavatelského sdružení. „Výstavbu plánujeme zahájit na jaře 2021, bezprostředně po dokončení projekčních prací,” uvedl Zdeněk Pokorný, generální ředitel VCES a.s., a dodal: „Výstavba nové dětské léčebny je pro nás mimořádnou příležitostí uplatnit na jednom místě naše zkušenosti s realizací environmentálně šetrných budov,  s využíváním BIM modelů a v neposlední řadě i s komplexním řešením investičních záměrů klientů přístupem Design & Build. Věřím, že se nám podaří bezezbytku naplnit očekávání Jihomoravského kraje a vytvořit příjemné prostředí, ve kterém se budou dobře cítit především jeho dětští návštěvníci.“

Léčebna je navržena jako komplex celkem čtyř vzájemně propojených budov. Kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče vzniknou v areálu také tři školní třídy s družinou, zdravotnická část a rehabilitační prostory s bazénem přístupným veřejnosti. Komplex dále doplní dvě víceúčelová hřiště, arboretum a prostor pro hippoterapii.

Jak uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler, výstavbu nové léčebny lze považovat v mnoha ohledech za pilotní projekt: „Jihomoravský kraj v rámci zadávacího řízení využil neobvyklé kombinace jednacího řízení s uveřejněním a architektonické soutěže. V jejím rámci stanovil pevnou cenu a hodnotil nabídky pouze podle kvalitativních kritérií. Nezávislá porota vybrala jako vítěznou nabídku, která nejlépe splnila požadavky na vybudování architektonicky zajímavé, moderní a efektivní stavby zapadající do chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Budova má být současně šetrná ke svému okolí i k uživatelům, s nízkými provozními náklady a využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu.“

Jihomoravský kraj také poprvé v plném rozsahu využil mezinárodní smluvní standard FIDIC v režimu Design & Build (Žlutá kniha). Dodavatelské sdružení zajistí v rámci jediné smlouvy projekční práce i vlastní výstavbu léčebny. V obou klíčových fázích se také počítá s plnohodnotným využitím modelu BIM, včetně společného datového prostředí DALUX pro efektivní sdílení všech informací a jejich následné využití při správě objektu.

Kontakt pro média

Vladimír Ujec
PR manažer pr@vces.cz +420 602 176 163

Kontakt

VCES a.s. - centrála
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Upozornění: Zaznamenali jsme podvodné praktiky s vystavováním falešných objednávek znějících na jména společností skupiny Bouygues Construction! S ohledem na vzrůstající počet pokusů o takto podvodné jednání si Vás dovolujeme vyzvat k obezřetnosti a důsledné kontrole obdržených dokumentů:

  • Vždy věnujte maximální pozornost kontrole věcné správnosti objednávky/dokumentu.
  • Zkontrolujte, zda e-mailová adresa odesílatele zprávy končí doménou @vces.cz.
  • V případě pochybností nebo pokud obdržíte falešný e-mail, obraťte se na vaši obvyklou kontaktní osobu ve společnosti VCES nebo použijte kontaktní formulář na těchto webových stránkách.

Číst více