Bouygues Construction

Skupina Bouygues Construction je celosvětovým lídrem v oblasti výstavby, stavebních prací, elektroinstalace a údržby. Své služby již dodávala asi do šedesáti zemí, kde spojovala sílu velké skupiny a pružnost typickou pro síť společností. Celá skupina se skládá ze sedmi vzájemně se doplňujících subjektů, které jsou schopny nabízet svým zákazníkům komplexní řešení na základě řízení projektů od návrhu a výstavby až po údržbu a provoz, včetně financování. Skupina Bouygues Construction se snaží dosáhnout dynamického rozvoje na základě zajištění ideální rovnováhy mezi ziskovostí a ohledy na sociální a společenské problémy i ochranu životního prostředí.

V roce 2006 skupina dosáhla celkových tržeb 6,9 miliard eur, což je o 13 % více než za předcházející rok, a zaměstnávala 43 000 osob (včetně 20 000 mimo Francii).

Skupina Bouygues Construction je rozdělena na několik vzájemně se doplňujících subjektů, které tvoří síť velmi pružně reagujících společností schopných zajistit inovační řešení pro své klienty a partnery v oblasti výstavby, návrhu, provozu, údržby a financování objektů a infrastruktury:

  • Bouygues Bâtiment Ile-de-France
  • Bouygues Bâtiment International
  • Bouygues Entreprises France-Europe
  • Bouygues Travaux Publics
  • VSL
  • DTP Terrassement
  • Concessions Division
  • ETDE

Čtyři priority pro rozvoj


Strategie skupiny Bouygues Construction je zaměřena na čtyři hlavní oblasti rozvoje, které doplňují hlavní oblasti specializace: elektroinstalace a údržbu, partnerství veřejného a soukromého sektoru, developerská činnost a licence pro dopravní infrastrukturu.

Elektroinstalace / údržba
Růst skupiny v tomto sektoru poskytuje skupině podniky s doplňkovými cykly. To vychází ze strategie vnějšího růstu společnosti ETDE, jejímž cílem je rozšířit územní dosah a získat doplňkové technické dovednosti (9 akvizic v roce 2005). Objem obchodů v oblasti správy nemovitostí poroste, zejména díky nárůstu počtu partnerství veřejného a soukromého sektoru ve Spojeném království i ve Francii. Patřičné schopnosti v této oblasti umožňují ETDE působit jako systémový integrátor i jako osoba slučující komplexní systémy a služby, schopná poskytnout svým zákazníkům z veřejného i soukromého sektoru kompletní nabídku řešení.

Developerská činnost
Skupina Bouygues Construction nadále zintenzivňuje svoji expansi v odvětví developerských projektů. V roce 2005 překročily tržby specializovaných dceřinných společností Sodéarif a Cirmad a tržby dosažené prostřednictvím společnosti Losinger částku 600 miliónů eur (nárůst o 50% ve srovnání s rokem 2004). Divize developerských projektů umožňuje skupině realizovat produktovou politiku (logistika, byty, domovy, kanceláře, veřejná zařízení atd.), tj. základní zákaznickou politiku zaměřenou na plnění požadavků mezinárodní klientely skupiny a investiční politiku realizovanou prostřednictvím AdValys, společnosti zabývající se správou nemovitostí a založenou v roce 2005.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
Zakázky v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru zahrnují financování, návrh, výstavbu, provoz a údržbu veřejných zařízení. Ve Spojeném království realizovala společnost Bouygues UK mnoho zakázek pro nemocnice, školy, veřejné objekty a v poslední době i projekty bytové výstavby. Společnost ETDE podepsala svoji první zakázku na veřejné osvětlení v Londýně. Ve Francii se mezitím zvyšuje počet nabízených partnerství veřejného a soukromého sektoru, zejména v oblasti nemocnic. Společnost Bouygues Construction dále založila Challenger Investissement, investiční fond specializující se na středně velké PPP projekty.

Licence na dopravní infrastrukturu
Aby zajistila práci pro společnost v krátkodobém horizontu a zajistila provozní výnosy v dlouhodobém horizontu, nabízí skupina Bouygues Construction odborné znalosti při rozvoji projektů licencí od financování po provoz významných částí dopravní infrastruktury. V roce 2005 zaznamenaly společnosti v divizi licencí skupiny výnos dosahující téměř 130 miliónů eur. Největší realizovaný projekt byla dálnice A28 mezi Rouen a Alençon ve Francii. Kromě toho začaly práce na několika projektech, včetně kabely ukotveného visutého mostu v jihokorejském Masanském zálivu. Skupina Bouygues Construction uzavřela v roce 2005 mnoho licenčních smluv na provoz dopravní infrastruktury: dálnici A41 mezi Annecy a Ženevou, projekt Gautrain, 80 km železniční spojení v Jižní Africe a letiště v Larnace a Paphosu na Kypru.