Stavební koncern VCES v roce 2004 opět s velmi dobrým výsledkem

Stavební koncern VCES dosáhl v loňském roce opět velmi dobrého výsledku. Konsolidovaný zisk před zdaněním překonal hranici 102 mil. Kč. Tržby přitom přesáhly hranici 3,1 miliardy korun. Všechny ekonomické výsledky potvrdil v minulých dnech nezávislý audit společnosti Pricewaterhouse Coopers. Dosaženými ekonomickými výsledky stavební koncern VCES potvrdil svoji pozici mezi nejvýznamnějšími stavebními subjekty v České republice.Vybrané ekonomické ukazatele koncernu VCES za rok 2004 (v Kč)
(vykazované dle ČÚS)


Provozní výsledek hospodaření 109 mil. Kč
Zisk před zdaněním 102 mil. Kč
Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance 478 tis. Kč
Tržby 3 189 mil. Kč
Počet zaměstnanců 1 030
Vlastní kapitál 339 mil. Kč


Na příznivých ekonomických výsledcích koncernu se nejvýrazněji podílela společnost VCES a.s., která v roce 2004 dosáhla tržeb 3,085 mld. Kč a zisku před zdaněním ve výši 72,3 mil. Kč.
Optimistický výhled na další období ve stavebním sektoru dokumentuje i právě projednávaný střednědobý plán koncernu. Ten jasně ukazuje, že stavební koncern VCES zaznamená významný růst obratu, a to nejen v letošním roce, ale i v dalších letech. V roce 2004 se podařilo získat nové zakázky v hodnotě převyšující 3,3 mld. Kč. Tento objem nově získaných zakázek výrazně naplňuje i rok 2006.

Zpráva nezávislých auditorů VCES a.s.

Rozvaha. Výkaz zisku a ztráty (VCES a.s.)

Zpráva nezávislých auditorů VCES HOLDING s.r.o.

Rozvaha. Výkaz zisku a ztráty (VCES HOLDING s.r.o.)

Rozvaha. Výkaz zisku a ztráty (VCES HOLDING s.r.o. konsolidovaná)