Poslední kubík betonu na stavbě ČVUT-CIIRC

Poslední kubík betonu na stavbě ČVUT-CIIRC

Staveniště budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky hostilo ve středu 11. května 2016 symbolické uložení posledního kubíku betonu. Slavnostní události se zúčastnili představitelé dodavatelského sdružení HOCHTIEF CZ – VCES, zástupci z řad ČVUT, MŠMT, projektantů i architektů.

Stavební práce na nové budově ČVUT v Praze dospěly k důležitému milníku. Symbolickým naplněním poslední bádie betonem byla dokončena fáze hrubé stavbu objektu. K dosažení nejvyššího bodu nosné konstrukce bylo nutné, mimo jiné, odtěžit 30 000 m3 zeminy, uložit 15 000 m3 betonu a 2 200 t ocelových výztuží do monolitické konstrukce a instalovat přibližně 1 500 t ocelových konstrukcí.

Budova ČVUT-CIIRC je v mnoha ohledech mimořádnou stavbou. Originální architekturou doplní vysokoškolský kampus o další unikátní budovu a současně se pokusí stát novou dominantou pražských Dejvic. Důležitější je však její vědecký význam. Díky svému zaměření vytvoří zázemí pro odborníky informatických oborů ve špičkovém vědecko-vzdělávacím centru.

Fotogalerie