Multifunkční operační středisko Malovanka

Multifunkční operační středisko Malovanka


V Praze 6 – Břevnově vyroste nové operační středisko pro řízení dopravního provozu v metropoli. Stavbu v hodnotě 417,69 mil. Kč bez DPH postaví Sdružení VCES - MODOS, Malovanka.

Po řadě odkladů rozhodlo Hlavní město Praha o zahájení výstavby operačního centra pro řízení dopravy a vybavenosti komunikací a tunelů. Do budovy by se měly přesunout mimo jiné dopravní dispečink, který je v současnosti v ulici Na Bojišti a na Strahově, a dispečerská pracoviště policie, strážníků, hasičů a záchranné služby. V objektu by mělo být rovněž záložní datové úložiště pražského magistrátu, sídlo Technické správy komunikací a centrum krizového řízení.

Středisko vznikne nad vyústěním Strahovského tunelu v prostoru mezi ulicemi Bělohorská a Na Malovance, v těsné blízkosti hotelu Pyramida. Objekt je dispozičně i konstrukčně rozdělen na jižní část A – nový multifunkční objekt a severní část B – stávající podzemní garáže. Část A je čtyřpodlažní objekt (tři podzemní a jedno nadzemní podlaží), ve kterém budou umístěny velkoprostorové sály řídících ústředen TSK, operační středisko Odboru Bezpečnosti a krizového řízení MHMP, prostory pro centrální datové úložiště magistrátu a standardní administrativní prostory s odpovídajícím sociálním zařízením. Dále jsou zde archivy, sklady, datová úložiště, technologické prostory atd. V části B je situované podzemní parkoviště s 88 stáními, které bude sloužit výhradně pro potřeby objektu a prostory technologie dieselagregátu. Venkovní části jsou řešeny z části jako zelené plochy a zpevněné plochy určené především pro relaxaci místního obyvatelstva a uživatelů okolních objektů.

Stavební práce byly zahájeny 15. 2. 2016 a v současné době probíhají demolice stávajících objektů podzemních garáží. Stavební dokončení pro Sdružení VCES – MODOS, Malovanka tzv. „připravenost pro montáž technologií I. etapy“ je naplánováno na květen 2017. Celkové dokončení objektu tzv. „montáž technologií III. etapy – dodávka objednatele“ je plánováno na leden 2020. Autorem projektové dokumentace je společnost SATRA spol. s r.o.

Fotogalerie