20 let existence programu EMAS

20 let existence programu EMAS
Společnost VCES a.s. oceněna za dlouholetý přínos

Evropská komise ocenila dlouholetý přínos společnosti VCES a.s. k uplatňování evropského programu pro environmentální management a audit (EMAS). Stalo se tak u příležitosti prestižní konference uspořádané v Evropské centrální bance ve Frankfurtu nad Mohanem k výročí 20 let existence EMAS. Jedná se o již druhé ocenění v této oblasti. První společnost VCES obdržela na mezinárodní konferenci ENVIRO 2011 v Kladně za dlouholeté výsledky v péči o životní prostředí.

Společnost VCES podstoupila již v roce 2006, jako jedna z prvních firem v České republice, audit nezávislým ověřovatelem EMAS, který se nyní opakuje s roční periodou. Systematicky také plánuje kroky pro zlepšování výsledků v oblasti podnikové ekologie. Dalším významným mezníkem bylo zavedení a certifikace energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001:2012 v loňském roce. Dosažené výsledky jsou po auditu každoročně zveřejněny formou environmentálního prohlášení, které je dostupné na webu VCES v sekci Udržitelný rozvoj.

Ekologicky šetrné a ohleduplné staveniště je známkou moderního stavitelství, které nabízíme našim zákazníkům. Je pro nás skutečnou výzvou udržet vysoký ekologický kredit stavebních služeb generálního zhotovitele a účinně přenášet ekologické požadavky na nižší zhotovitele. Jde o přidanou hodnotu, která je některými zákazníky citlivě vnímána.

Poděkování patří všem pracovníkům, kteří přispívají ke zlepšování životního prostředí v provozovnách i na stavbách a uplatňují interní standardy Ecosite a Green Site Office v praxi.

Více informací o EMAS na: www.emas.eu, www.mzp.cz/cz/emas

Fotogalerie