Úpravna vody Svatá Trojice prošla rozsáhlou rekonstrukcí

Úpravna vody Svatá Trojice prošla rozsáhlou rekonstrukcí

Pátek 18. Prosince 2015 proběhl v Kutné Hoře ve znamení slavnostního předání projektu rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Svatá Trojice.

Vlastní rekonstrukce trvala dvanáct měsíců a v jejím průběhu bylo kompletně vyměněno technologické zařízení úpravny vody. Díky tomu dokáže úpravna stoprocentně zabezpečit dodávky pitné vody v požadovaném celoročním množství a kvalitě. „Zdrojem surové vody je přehradní nádrž Vrchlice,“ uvedl v průběhu slavnostního předání projektu předseda představenstva Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. Ing. Jiří Štěpán. „Přehradní nádrž Vrchlice se dlouhodobě potýká se zhoršující se kvalitou vody, především pak s poměrně masivním biologickým oživením, huminovými látkami a občasným výskytem zvýšeného množství manganu,“ přiblížil důvody rekonstrukce Ing. Štěpán.

Kapacita úpravny vody je 130 l/s, špičkový výkon dosahuje 220 l/s. Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody Svatá Trojice připravila společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.  „S původním technologickým vybavením bylo problematické v některých ročních obdobích dosáhnout potřebné kvality vody vedoucí k úpravě pitné vody v souladu s platnou legislativou,“ uvedl jednatel společnosti ing. Forejtek.  „Aktuálně úpravna vody Svatá Trojice zajišťuje zásobování vodou pro více jak 48 000 obyvatel. Průměrně dodá do vodovodní sítě 65 l/s kvalitní pitné vody,“ doplnil Ing. Forejtek.

Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly částky 126,3 mil. Kč. Na financování projektu se podílel částkou 67,3 mil. Kč Státní fond životního prostředí, projekt byl také podpořen ze státního rozpočtu, a to částkou 4 mil. Kč.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stalo Sdružení ÚV Svatá Trojice, reprezentované společnostmi VCES a.s., KUNST, spol. s r.o. a Královopolská Ria a.s. „Přestože rekonstrukce úpravny vody Svatá Trojice probíhala za plného provozu, zákazníci nebyli omezeni na dodávkách vody,“ řekl Ing. Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES a.s. „V průběhu rekonstrukce byla uvedena do provozu stará část úpravny vody a byl také navýšen odběr pitné vody od společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.,“ doplnil Emmer.

Projekt modernizace a rekonstrukce úpravny vody však není jediným, který Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. připravuje. Rekonstrukcí a modernizací projdou čistírny odpadních vod v Tuklatech a Uhlířských Janovicích a také kanalizace v obcích Neškaredice a Pernštejnec. Pracuje se také na přípravě II. etapy přivaděče ÚV Svatá Trojice – ČKD – Čáslav a propojení vodojemu Polánka a Chlístovic.