Modernizovaná čistírna odpadních vod v Letohradě výrazně zvýšila svoji kapacitu

Modernizovaná čistírna odpadních vod v Letohradě výrazně zvýšila svoji kapacitu

Přestřižením stuhy byl v Letohradě ve čtvrtek 7. května 2015 symbolicky ukončen projekt modernizace Čistírny odpadních vod v Letohradě a rozšíření kanalizační sítě, který výrazným způsobem ovlivní kvalitu vody v recipientu Tiché Orlice.

Původní čistírna odpadních vod s kapacitou 4553 EO (ekvivalentních obyvatel) přestala dostačovat rostoucím požadavkům, proto investor, společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., zahájil v roce 2011 realizaci projektu „Intenzifikace ČOV Letohrad a Kanalizace Letohrad – dokončení“. „Modernizovaná čistírna odpadních vod má nyní kapacitu 15.450 EO. Zároveň byl zvýšen její výkon z původních 23 l/s na 74 l/s zpracovávaných odpadních vod“, uvedl v průběhu slavnostního zahájení ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Bohuslav Vaňous. Základem intenzifikace se stala dostavba druhé biologické linky s nádržemi na denitrifikaci a regeneraci kalu za současné výměny technologického vybavení stávající biologické linky. „Díky nově instalovaným technologiím tak čistírna odpadních vod beze zbytku splňuje požadavky legislativy, především v parametrech celkový dusík a celkový fosfor“, doplnil Vaňous.

Součástí projektu byla také dostavba kanalizace v Letohradě a místní části Kunčice. Vybudováno bylo téměř 3700 metrů nové kanalizace, díky čemuž je na kanalizační síť napojeno cca 95 % obyvatel Letohradu. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly 99,2 mil Kč. Částkou 70,7 mil. Kč přispěl Fond soudržnosti EU prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a 28,5 mil. Kč uhradila společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.

Projektovou dokumentaci připravila společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. a manažerem projektu byla společnost DABONA s.r.o. Zhotovitelem stavby se stalo sdružení „ČOV a Kanalizace Letohrad – dokončení“ zastoupené vedoucím účastníkem sdružení společností VCES a.s.

„Veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu čistírny odpadních vod. Díky vhodně zvoleným postupům nebylo nutné z důvodu montáže nové technologie a přepojování jednotlivých částí přerušovat provoz ČOV,“ přiblížil průběh výstavby Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES a.s. „Museli jsme se také vypořádat s ochranným pásmem trafostanice, které zasahovalo až do třetiny staveniště potřebného k vybudování nové biologické linky. Této skutečnosti jsme museli podřídit plánování prací a výběr mechanizace“, uzavřel Emmer.

„Na další období připravujeme projekt rozšíření vodovodu „Letohrad – Orlická skupina“. V současné době je dokončena studie a ve fázi příprav je výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Přepokládané náklady na realizaci tohoto projektu jsou mezi 80 a 90 mil. Kč v závislosti na zvolené alternativě,“ nastínil další investice společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí Bohuslav Vaňous.

Fotogalerie