VCES PD bude revitalizovat centrum Radotína

VCES PD bude revitalizovat centrum Radotína (Praha 16) v rámci nového konceptu Better Living (Místo pro lepší život).

11.4.2013.
VCES Property Development podepsal s městskou částí Radotín (Praha 16) smlouvu o spolupráci na revitalizaci jejího
centra. Tento projekt zahrnuje výstavbu rezidenčních a komerčních jednotek, veřejných komunikací, náměstí a přilehlé třídy o celkové rozloze téměř 16 000 m2, a to ve třech fázích. Příslušné pozemky, které vlastní městská část, se nachází v centru Radotína v blízkosti vlakového nádraží a tvoří hlavní část záměru revitalizace této městské části. Radotín již v minulosti vyhlásil výběrové řízení na investora tohoto projektu. Městské části se však s vítězným zájemcem nepodařilo dohodnout na podmínkách smlouvy o spolupráci, a proto koncem roku 2012 vyhlásila nové výběrové řízení. 

Na základě smlouvy o spolupráci VCES PD nejprve zpracuje komplexní studii projektu, poté připraví příslušné podklady a zažádá o územní rozhodnutí a stavební povolení. Zahájení výstavby první fáze projektu se předpokládá počátkem roku 2015 a celkový rozpočet projektu na klíč činí cca 342 mil. Kč. Jedná se o společný projekt VCES PD a rezidenčního developera "Doma-je-Doma", který se zaměřuje na projekty řadových domů.

VCES PD byl v rámci výběrového řízení vyhlášeného městskou částí Radotín vybrán jako preferovaný zájemce, a to díky komplexní nabídce s nejvyšší přidanou hodnotou. Projekt nabídne široké spektrum typologií komerčních jednotek a rezidenčních jednotek (řadové domky, byty), jeho součástí bude rovněž vybudování veřejné infrastruktury a nového centra městské části.

Projekt revitalizace centra Radotína plně zapadá do konceptu Bouygues Construction Shaping a Better Life. Cílem projektu je revitalizace centra této městské části a nevyužívaného průmyslového areálu a také vytvoření tolik chybějících veřejných ploch a přizpůsobení hustoty městské zástavby lidem. VCES PD má v plánu tento koncept představit i dalším obcím nebo soukromým vlastníkům velkých nevyužívaných průmyslových areálů, a to prostřednictvím právě připravovaného propagačního materiálu s názvem Místo pro lepší život.

Fotogalerie