Slavnostní zahájení skupinového projektu „Kutnohorsko – Čáslavsko“

Slavnostní zahájení skupinového projektu „Kutnohorsko – Čáslavsko“

Dnešního dne se slavnostně, symbolickým poklepáním na základní kámen, zahajuje dostavba čistíren odpadních vod a kanalizací připravovaná pod pracovním názvem „Kutnohorsko – Čáslavsko“.

Projekt „Kutnohorsko – Čáslavsko“ zahrnuje intenzifikaci dvou velkých centrálních čistíren odpadních vod v Kutné Hoře a Čáslavi, dále dostavbu nové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudován kanalizační systém, ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. V rámci intenzifikace ČOV Kutná Hora bude zajištěna vyhovující účinnost biologického čištění a úprava kalového hospodářství. V Čáslavi budou rekonstruovány objekty hrubého předčištění, bude postavena jedna nová dosazovací nádrž a sdružený objekt kalového hospodářství.

Projekt „Kutnohorsko-Čáslavsko“ je spolufinancován v rámci 7. výzvy MŽP ČR Operačního programu Životního prostředí z evropských fondů a podpory Ministerstva životního prostředí. Stavební práce budou zahájeny v měsíci listopadu 2011 a předpokládané ukončení prací je v květnu 2013.

Dodavatelem stavby, vybraným v otevřeném výběrové řízení, se stalo sdružení firem Skanska a.s., VCES, a.s. a Metrostav a.s. Jménem sdružení jedná firma Skanska a.s.  Nabídková cena vítězného uchazeče byla 479,8 mil.Kč.
Správcem stavby je sdružení Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV) a Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Vedoucím sdružení je VRV.
Na financování stavby se předpokládá využití překlenovacího úvěru ve výši 60 miliónu Kč, který poskytne Česká spořitelna, a.s. jako vítěz výběrového řízení na poskytovatele úvěru.

„Jsme rádi, že můžeme při projektu „Kutnohorsko-Čáslavsko“ navázat na projekty vodohospodářských staveb realizovaných naší společností v tomto regionu. Tento projekt je příležitostí ke zúročení zkušeností získaných na podobných projektech v Mladé Boleslavi, Pardubicích či Olomouci, které jsme v minulosti realizovali společně s našimi partnery ve sdružení,“ řekl Ing. Miloš Emmer, obchodní ředitel spol. VCES, a.s.

Fotogalerie