Obec Pomezí vybuduje kanalizační síť

Obec Pomezí vybuduje kanalizační síť

V úterý 4. října byl v Pomezí na Poličsku položen základní kámen projektu „Kanalizace Pomezí“. Vybudováním kanalizační sítě a jejím napojením na čistírnu odpadních vod v Poličce dojde nejen k naplnění legislativy České republiky a EU, ale především ke snížení dopadu vypouštěných odpadních vod na povodí řeky Svratky.

„Obec Pomezí investuje do výstavby kanalizační sítě částku 200 mil. korun,“ uvedla v průběhu slavnostního zahájení starostka obce Pomezí Věra Chemišincová. „Neobešli bychom se však bez pomocí Státního fondu životního prostředí a Operačního programu životní prostředí,“ doplnila Chemišincová. Státní fond životního prostředí přispěje na realizaci projektu částkou 8, 17 mil. Kč a Operační program životní prostředí Fondu soudržnosti EU pak částkou 139 mil. Kč. V rámci projektu bude vybudováno 17,8 kilometrů gravitační a tlakové kanalizace včetně sedmi čerpacích stanic, které umožní napojení 1107 EO (ekvivalentních obyvatel) Pomezí na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod v Poličce, která disponuje dostatečnou kapacitou. O 52 tun dusičnanů, fosforečnanů a nerozpuštěných látek ročně se tak sníží zatížení vodních toků v regionu.

„Výstavba kanalizační sítě v Pomezí není jedinou investicí, která přispěje ke zvýšení kvality života v obci. Vedle vyčištění obecního rybníka připravujeme také vybudování kompostárny na zelený odpad,“ uzavřela Chemišincová.

Stavební společnost VCES a.s., která se stala vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby, převzala staveniště 15. září letošního roku. „Na realizaci díla máme 24 měsíců. Chceme maximálně využít stávající příznivé klimatické podmínky a co nejdříve zahájit zemní práce,“ řekl obchodní ředitel společnosti VCES a.s. Miloš Emmer. „Průběh prací pečlivě plánujeme tak, abychom život obyvatelům Pomezí znepříjemňovali co nejméně,“ přiblížil situaci Emmer.

Přípravu projektové dokumentace pro Kanalizaci Pomezí zajistila společnost AQUA PROCON s.r.o., na průběh realizace potom bude dohlížet společnost AP INVESTING, s.r.o.

Fotogalerie