Pod Bukovou horou začala sloužit nová čistírna odpadních vod

Pod Bukovou horou začala sloužit nová čistírna odpadních vod

Nová čistírna odpadních vod v Dolní Čermné se ve čtvrtek 22. září 2011 stala svědkem slavnostního ukončení projektu Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná. Přestřižení pásky se ujali starostové obcí Horní a Dolní Čermné a zástupce zhotovitele stavby, společnosti VCES a.s.

Výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod si Horní a Dolní Čermná vytvořily podmínky pro svůj další rozvoj. Kapacita nové čistírny odpadních vod, která vyrostla na obecním pozemku v Dolní Čermné, dosahuje 3200 EO (ekvivalentních obyvatel).  „V současné době je ČOV vytížena přibližně z jedné poloviny,“ přiblížil situaci starosta Horní Čermné Petr Šilar.  „Po ukončení připojování stávajících odběrných míst bude připojeno cca 2200 EO, což znamená 70% její kapacity. Zbývající kapacita je rezervována pro další rozvoj obcí. Zvažujeme také nabídku připojení obcím Petrovice či Verměřovice,“ doplnil Šilar.

Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod byla zahájena 25. června 2009 a její realizace by nebyla možná bez pomoci fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR. „Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly částky 152,5 mil. Kč,“ řekl starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal. „Z Operačního programu Životní prostředí jsme získali 100,7 mil. Kč, Státní fond životního prostředí poskytl částku 5,9 mil. Kč a Pardubický kraj přispěl částkou 5,5 mil. Kč,“ zrekapituloval Helekal.

Dodavatelem stavby se stal vítěz výběrového řízení společnost VCES a.s. Při realizaci projektu na ni čekal nelehký úkol vybudovat 10.500 metrů gravitační kanalizace a 6700 metrů tlakové kanalizace. „K tomu je nutné ještě připočítat 12 čerpacích stanic a dalších 141 domovních čerpacích jímek, čímž se stavba řadí mezi unikátní vodohospodářská díla,“ popsal projekt obchodní ředitel společnosti VCES a.s. Miloš Emmer. „Výstavba kanalizace v dolním toku vedla v silniční komunikaci a byla náročná především hloubkou uložení, která dosahuje místy přes šest metrů. Vzhledem k malé šíři komunikace a nezbytnosti zajistit průjezd pro autobusovou a zásobovací dopravu a všechny složky záchranného systému byla z naší strany věnována maximální pozornost technickému zajištění a koordinaci prováděných prací,“ uzavřel Emmer.

Autorem projektu, který byl po stavební stránce předán 16. prosince 2010, byla společnost VK CAD s.r.o. Na průběh výstavby po celou dobu realizace dohlížela z pozice manažera projektu společnost DABONA s.r.o.

Fotogalerie