Letohradská čistírna odpadních vod výrazně zvýší svoji kapacitu

Letohradská čistírna odpadních vod výrazně zvýší svoji kapacitu

Poklepáním základního kamene byl v úterý 13. září 2011 v Letohradě zahájen projekt, na jehož konci bude rozsáhlá modernizace zdejší čistírny odpadních vod spojená s výrazným zvýšením její kapacity a rozšíření kanalizační sítě města Letohradu.

Stávající čistírna odpadních vod s kapacitou 4553 EO (ekvivalentních obyvatel) již přestala dostačovat rostoucím požadavkům, proto investor, společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., přistoupil k realizaci projektu „Intenzifikace ČOV Letohrad a Kanalizace Letohrad – dokončení“.
„Po realizaci projektu bude čistírna odpadních vod splňovat požadavky legislativy, především v parametrech celkový dusík a celkový fosfor. Modernizovaná čistírna odpadních vod tak výrazně ovlivní kvalitu vody v recipientu Tiché Orlice“, uvedl v průběhu slavnostního zahájení ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Ing. Bohuslav Vaňous.

Základem intenzifikace bude dostavba druhé biologické linky s nádržemi na denitrifikaci a regeneraci kalu za současné výměny technologického vybavení stávající biologické linky. „Tím se zvýší kapacita ČOV na 10450 EO“, doplnil Vaňous.

Součástí projektu je také dostavba kanalizace v Letohradě, která nově umožní napojení 500 obyvatel a zvýší kapacitu nevyhovujících úseků. Jedná se především o lokality Cihelna, Jankovice, Kunčice – „U traktorky“, ul. U Distance, Orlice I., Orlice II. a Kunčice – Ostrov. Vybudováno bude celkem 2864 metrů nové kanalizace (z toho 304 metrů kanalizačních výtlaků) a zvýšení kapacity se dotkne 791 metrů kanalizační sítě. Součástí projektu budou také dvě čerpací stanice.

Na financování projektu v celkové hodnotě 107 mil. Kč se podílí částkou 68,6 mil Kč Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu soudržnosti a 4 mil. Kč Státní fond životního prostředí České republiky. Zbývající část potom představují vlastní zdroje investora. Realizace projektu byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v závěru srpna letošního roku a dokončení projektu je plánováno na prosinec 2013.

Projektovou dokumentaci připravila společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. a manažerem projektu je společnost D A B O N A  s.r.o. Zhotovitelem stavby se stalo sdružení „ČOV a Kanalizace Letohrad – dokončení“, které tvoří společnosti VCES a.s. (vedoucí účastní sdružení) a FEMAX ENGINEERING, s.r.o.

„Veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu čistírny odpadních vod. Plánovaná přerušení provozu čistírny, která jsou předpokládaná v řádech hodin, se budeme snažit maximálně zkrátit tak, aby jejich vliv na životní prostředí byl minimální“, slíbil v úvodu Ing. Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES a.s. „Uděláme také vše proto, aby případná dopravní omezení a uzávěrky komunikací při budování kanalizace omezily život v Letohradě co nejméně“, uzavřel Emmer.

Fotogalerie