Mladoboleslavsko - Čištění a odkanalizování odpadních vod

Specifikace projektu:

NázevMladoboleslavsko - Čištění a odkanalizování odpadních vod
KrajStředočeský kraj
LokalitaMladá Boleslav
ProjektantHYDROPROJEKT Praha a.s., Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
InvestorVodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Zahájení výstavbyV/2007
Dokončení stavbyX/2009
Objem výstavby100 a více mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyčistírna odpadních vod

Popis:

Jedná se o vodohospodářské dílo rozdělené do šesti částí: intenzifikace ČOV I v Mladé Boleslavi a dostavby kanalizačních sítí v níže uvedených lokalitách. Společnost VCES realizovala stavební část na ČOV I a kompletní dodávku kanalizací vyjma Benátek nad Jizerou. Rekonstrukce ČOV za provozu si vyžádala rozdělení prací do tří etap. V jejich průběhu byly nově vybudovány aktivační a dosazovací nádrže a čerpací stanice vratného kalu včetně nového měrného objektu. Dále byly provedeny úpravy na čerpací stanici odpadních vod a na vyhnívacích nádržích a jejich strojovně. Původní komplexní biologické linky byly přestavěny na havarijní nádrž a na objekt odvodnění a zahuštění kalu. Zrekonstruovány byly i usazovací nádrže včetně rozdělovacího objektu. Součást díla představovala i rekonstrukce kotelny, výstavba nové trafostanice a související úpravy na spojovacích a kabelových rozvodech, komunikacích a oplocení. V rámci dostaveb kanalizací zrealizovala společnost VCES 14 675 m gravitační kanalizace, 1 981 m přeložek vodovodu, 1 570 m tlakové kanalizace, 4 645 m veřejných částí domovních přípojek a 7 čerpacích stanic.