Vzdělávací projekt s dotací EU

Vzdělávací projekt s dotací EU

Společnost VCES věnuje pozornost vzdělávání a osobnímu rozvoji svých zaměstnanců, které společně s koncepčním řízením, flexibilní organizací, dodržováním principů trvale udržitelného rozvoje  a sociální odpovědností firmy tvoří základ úspěšného moderního podnikání.

Proto v letech 2011-2012 realizujeme vzdělávací projekt v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance“ dotovaný ze zdrojů Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ a státního rozpočtu ČR. Projekt č. CZ.1.04/1.1.02/35.01130 je zaměřen na povinné vzdělávání, přípravu personálních rezerv a senior projekt manažerů, vzdělávání středního managementu a specialistů, jazykovou přípravu a praktický výcvik bezpečné jízdy.

Finanční prostředky Evropské Unie tak firmě pomáhají lépe se adaptovat na vnější podmínky a maximálně využít svůj potenciál, což přispívá k vyšší výkonnosti českého stavebnictví jako celku.