ČVUT v Praze slavnostně otevřelo Novou budovu v Dejvicích

České vysoké učení technické v Praze otevřelo 22. února 2011 v pražských Dejvicích Novou budovu ČVUT. Této slavnostní události se zúčastnili zástupci akademické obce ČVUT, studenti a další významní hosté včetně prezidenta republiky Václava Klause.

Nová budova ČVUT byla vystavěna během osmnácti měsíců na pozemku v dejvickém kampusu v návaznosti na budovy Fakulty stavební, Studentského domu a Národní technické knihovny. Pro ČVUT to je největší stavební investice za posledních 35 let, pokud jde o budovy využívané pro vědu, výzkum a pedagogické účely.

Umístění Nové budovy ČVUT volně navazuje na dostavbu areálu vysokých škol podle vítězného návrhu architektů F. Čermáka a G. Paula z přelomu 50. a 60. let 20. století. Podoba nové budovy vznikla v ateliéru Šrámková architekti. Architektonický návrh tohoto ateliéru vzešel ze soutěže 35 týmů a vybrala jej komise složená z významných architektů.

Generálním projektantem budovy bylo na základě veřejné soutěže VPÚ Deco a.s. Technický dozor investora zajišťovala firma Gleeds Česká republika, s.r.o., a koordinátorem bezpečnosti práce byla firma Mirro, s.r.o.

Nová budova ČVUT vyrostla na pozemku s celkovou rozlohou téměř 7 000 m2. Celková podlažní plocha je 34 584 m2 a obestavěný prostor má kapacitu 147 041 m3. Investiční náklady ve výši 1160 mil. Kč jsou pokryty investičními zdroji ze státní dotace ve výši 999 mil. Kč a vlastními zdroji ve výši 161 mil. Kč.

Nový objekt, který bude sloužit především studentům Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií ČVUT, má osm nadzemních a tři podzemní podlaží (kapacita hromadných garáží je 316 stání). V přízemí je umístěno studijní oddělení, centrální šatny a kapacitní přednáškové sály pro 80, 100, 180 a 300 posluchačů. V dalších nadzemních podlažích jsou učebny, ateliérové i jiné výukové a speciální prostory a pracovny pedagogů. V každém nadzemním podlaží jsou vždy čtyři speciálně vybavené seminární učebny.

Architektonický návrh Nové budovy ČVUT uvedlo do života sdružení firem Metrostav a. s. a VCES a. s. Technickou přípravou byl pověřen Ing. Pavel Ulrych, na realizaci stavby se potom podílel tým Tomáše Kavalíra.

Fotogalerie